Železnobrodský sborník, ročník I., 1923 - 24

 

 

Josef Drbohlav

VÝSLEDKY SČÍTÁNÍ LIDU 1921.

 

Podle „Zpráv statistického úřadu" v Praze napočítalo se na Že­leznobrodsku dne 15. února 1921 přítomného obyvatelstva 22.907. Z toho bylo 10.599 mužů a 12.308 žen, tudíž o 1.709 žen více. ­Československé příslušnosti bylo 22.851, cizinců 56. Podle národnosti bylo 22.584 Čechů a 260 Němců a 7 národnosti jiné. Podle nábo­ženství bylo 6.468 římských katolíků, 3.240 českobratrských a 4.012 československých evangelíků, 10 israelitů, 36 jiného vyznání a 9.141 bez vyznání. Na km2 připadá 233 obyvatel (r. 1910 255 obyvatel). Průměrná lidnatost Čech činí 128, jest tudíž náš okres velmi lidnatý. Od r. 1910 ubylo celkem 2.147 obyvatel, t. j. 8,6°/0, ačkoliv měnou přirozenou přibylo 456 obyv., t; j. 1,8°/0. Stěhováním a válečnými ztrátami ubylo 2.603 obyvatel, t. j. 10,4°/0.

Župa mladoboleslavská, k níž okres železnobrodský patří, čítá 27 okresů v severních Čechách, od Mělníka a Nymburka na sever až po hranice. Čítá 735.817 obyvatel a to 349.953 muže a 385.864 ženy. Do československého státu přísluší 726.784 obyv., cizinců bylo 9.033. Podle národnosti jest 500.746 Čechů, 224.715 Němců, 386 Židů a 937 jiných národností. Podle náboženského vyznání 526.082 řím. katolíků (71,5%), 43.301 evangelíků (6%,), 71.627 církve českoslo­venské (9%), 4.300 židovského vyznání (0,5%), jiných vyznání 9.266 (1%), bez vyznání 81.241 (12%). Na 1000 mužů připadá o 103 ženy více. Od r. 1910 ubylo celkem 44.109 obyv. a to stěhováním a váleč­nými ztrátami 32.108 (4,2%). Průměrná lidnatost na 1 km2 činí 153 obyv. Nejvíce jsou zalidněny okresy: jablonecký 529, liberecký 326, tanvaldský 272, železnobrodský 233, semilský 192, turnovský 155.

Města s více než 5.000 obyv. v župě mladoboleslavské: Liberec 34.985, 'Jablonec nad Nisou 26.929, Mladá Boleslav 17.237, Nymburk 11.129, Jičín 10.478, Smržovka 7.151, Turnov 6.687, Vrchlabí 6.833, Nová Paka 6.353, Frydlant 6.172, Poděbrady 5.973, Vratislavice 5.985, Mělník 5.894, Horní Růžodol 5.797, Rochlice 5.344, Roketnice 5.227, Lysá nad Labem 5.255, celkem 8 měst českých a 9 německých. (V Žel. Brodě napočítalo se tehdy 3.091 osob a to 2.979 Čechů, 109 Němců, 2 Rusi a 1 dítko polské; v Lomnici nad Pop. 4551 obyv.)

 

Oprava: V čísle 3. „sborníku“ uve­deno. jest ve článku „Výsledky sčítání lidu 1921“ mimo jiné, že v okrese že­leznobrodském bylo 3240 českobratr­ských a 4012 československých evan­gelíků. Správně má býti: 3240 členů „Jednoty Bratrské“ a 4012 členů církve československé.

 

 

Poslední úpravy: březen, 2005              milan.cmelik@atlas.cz