Železnobrodský sborník, ročník I., 1923 - 24

 

LIST ANTALA STAŠKA

Za projevené blahopřání a pozdrav z rodného kraje zaslal nám náš milý jubilant vřelý dopis, jejž jako vzácnou upomínku otiskujeme a v redakční archiv ukládáme.

V Praze-Krči dne 4. listopadu 1923.

Ctěné redakci

Sborníku okresu Železnobrodského

                                                   v Žel. Brodě.

Vážení pánové;

vzdávám Vám srdečné díky za pozdrav, kterým jste mne laskavě poctili, jakož i za vzpomínku, kterou jste věnovali mé spisovatelské a jinaké veřejné činnosti ve svém "Sborníku". Bylat' mně vzpomínka ta milým důkazem, že horští krajané na mne nezapomínají, ač mne v mém pokročilém věku i jako spisovatele ř jako veřejného pracovníka mladší pokolení již dávno předstihlo.

Váš "Sborník" mne pro své horské zbarvení velice zajímá; při jeho četbě zalétám rád myšlenkami i obrazností do rodného kraje, kde jsem strávil nejkrásnější léta svého života. Přihlašuji se proto mezi Vaše odběratele.

Promiňte, že se má odpověď' pro delší mou chorobu opozdila a přijměte vedle mých díků i projev mé upřímné úcty.

ANTAL STAŠEK.

Poslední úpravy: březen, 2005              milan.cmelik@atlas.cz