Střevelná

malá osada na okraji Českého ráje a KrkonošStřevelná - domovská stránka                        

Z nejstarších záznamů o osadě

11. Seznam majitelů ve Střevelné r. 1843 dle SK.

 

         Stabilní katastr uvádí číslo stav., parcely, jméno majitele a zaměstnání, č. domu, výměra st. p. (zde není). Začíná Hr. Horkou. č.62-96, tj. 35 stav. parcel čili míst, má osada Střevelná. Dále je zde Protokol dílců parcel z r. 1858. dle pětidílné barevné mapy na tvrdém papíře z r. 1843. Lesy, louky i pastviny jsou vybarveny, pozemky popsány jmény majitelů d. Tato pěkná mapa byla zhotovena na základě vyměřování katastru Václ. Zídkem. Střevelná má parcely č.572-978, 1439, 1462-1566,1590-1611, tj. 535 a 35 stavebních, celkem 570 parcel z 1959. Je zde výměra v jitrech a, sáhách, kultura a majitel s č. domu. Z 208 stran je asi 65 o Střevelné. Vše je psáno německy a švabachem. Je zde i seznam parcel a výměra, rejstřík a seznam majitelů a jejich parcel bez výměr (abecední).

Výměra obce 623 jiter 721 sáhů, čili 359 ha. Na Hr. Horku připadá přes 138 ha, na Malou H. 92 ha, na Střevelnou asi 128,5 ha. R.1960 bylo od Střevelné v Záskalí, kolem č.,26, utrženo asi 23 ha k Horce a zbytek připojen k Jirkovu (105 ha). Obec měla 2,86 ha, cest, z toho 2,38 obecních a ost. soukromé od č. 8 a 5. Lesů bylo jen 19,4 ha, na vrších i na obci les nebyl, vše bylo obděláno. Venkov udržel národu nejdražší hodnoty: otcovskou půdu a mateřskou řeč. Dvůr stával asi v hořenci soudě podle místních názvů pozemků a největší grunt č. 8 je asi z něj. Na Malé Horce u č.4 prý tehdy stával ovčín k tomuto dvoru patřící.

Rozdělení statků, jejich výměry a z toho lesy: (údaje v ha)

Obecní grunt

8,76

0

č. 1

10,98

0,47

č. 3

19,74

4,67

č. 5

15,24

4,17

č. 8

29,80

8,59

č. 10

26,36

1,21 – 3 ks

č. 13

17,04

0,3

staveb. p (35)

0,60

0

celkem

128,52

19,41

 

Katastrální mapa z r. 1843

st. p.

majitel r. 1843

č. domu

poznámka

62

Vít Antonín, 1/4 sedlák

18

 

63 a 64

Sochor Hynek (Ignác), 1/4 sedl.

15

stodola a dům

65 a 66

Friček Josef, 1/4 sedl.

11

dvojstodola č. 10/11a dům

67

Friček Jan, 1/4 sedl.

10

dům, dvorek a stodola č. 10/11

68

Šilhán František, ½ sedl.

23

dům, dvorek a stodola

69 a 70

Sochor Václav, 1/2 sedl.

1

dům a stod. zvlášť

71 a 72

Tyl Josef, 1/2 sedl.

2

dům a stod. zvlášť

73

Sochor Josef, 1/4 sedl.

3

dům, dv., stod.

74

Kotrba Augustýn, 1/4 sedl.

28

stod. s č. 3

75

Lubas Jan, domkař (psán Lukas)

4

 

76

Blažek Jan, domkař

26

 

77

Koňák Karel, 1/2 sedl.

5

dům se stod.

78

Sochor Josef, 1/2 sedl., handlíř

6

dům, dv., stod.

79

Lubas Josef, domkař

25

 

80

Sochor Jáchym, domkař

9

 

81

Bareš Josef, domkař

22

 

82

Špika Jan, domkař

19

 

83

Friček Adalbert, domkař

20

 

84

Šrejma Karel, 1/4 sedl.

7

dům, dv., stod.

85 a 86

Hádek Jáchym, 1/4 sedl.

27

dům a dvojstod. 8/27

87

Polma Augustýn, 1/4 sedl.(Palma)

8

dům a stod. 8/27

88

Koňák Josef, 1/4 sedl.

16

dům, dv., stod.

89

Daníček Josef, 1/4 sedl.

24

stod. s č. 13 a 12

90

Matura Josef, 1/4 sedl.

12

dům

91 a 93

Matura Josef, 1/4 sedl.

13

dům, trojstodola od č. 13/18/24

92

Bradáč František, 1/4 sedl.

21

stod., dřív asi s domem

94

Sochor Josef, domkař

14

 

95

Friček Frant., domkař

17

 

96

Matura Josef, domkař

29

 

 

Pozn.: r. 1847 se rozdělilo č. 1 pro Nejedlo Jana 1/4 (2,9 ha) a 1/4 pro Sochorovou Barboru (2,83 ha).

Č. 2 je r. 1858 rozděleno na čtvrtky mezi Jos. a Frant. Tyla (a 1/8 má i Vít Jos.) budoucí č. 30.

V č. 3 je syn Frant. Sochor, truhlář a rolník, r. 1858.

V č. 18 je Vít Antonín, v č. 17 Friček Frant., v č. 11 Pěnička Štěpán, v č. 7 Ant. Sochor z č. 6, r. 1858.

Seznam parcel po rozdělení č. 1 a 2 je zvlášť.

 

12. Pozemkové knihy – PK Hrubého Rohozce a Malé Skály z r. 1611-44,

(list 156-67).

1)     Martin Sochor koupil živnost za 30 zl., jest doplacena

2)     Jan Vondrů koupil r. 1614 živnost za 30 zl., hotově platil Krištofu Koliznovi, 1 zl. 30 kr., atd. R. 1615 položil 1 zl. 30 kr, r. 1616, 1617 splácel dále, 24 zl. zůstává platit.

3)     Štěpán Boháčů koupil živnost za 12 zl., jest doplacena.

4)     Jan Vrska koupil živnost za 30 zl., jest doplacena.

5)     Jiřík Vojtěchů koupil živnost za 45 zl., zůstává doplácet 26 zl. 30kr. Splácel je od r. 1612-17 (tu končí zápisy o Střev.) Zůst. 2 zl. 4 kr. sirotkům Marianě, Matějovi, Mikulášovi, Janovi a Jakubovi po Řehoři Vobořilovi.

6)     Jan Vobořil koupil živnost za 30 zl., jest doplacena.

 

Ukázka zápisu. PK Hr. Rohozec a M. Skála r.1611

13. PK Navarov z r. 1607-25 (29)

Od Jiřího Vojtěcha ve Střevelné koupil grunt za 60 zl. Jan Lubasů z Kamenice č. 11 dne 26.2.1620. Složil 30 zl zálohu a do r. 1629 splácel ročně po 2 zl. (tu zápisy končí). Grunt v Kamenici prodal za 31 zl. 30 gr. 3 den. Janu Bartošovi.

 

14. PK Hrubé Horky, Jirkova a Radčic 2 d. z r. (1672), 1705-98-1876

Střevelná na str. 415-557 v 1. d., 294-387 ve 2 d. Údaje v nich jsou obsaženy u kapitoly: Z historie domků.

 

15. Z matrik

Nejstarší matriky jsou z r. 1531 v Jáchymově, německé protestanstké z Bezové u Bruntálu z r. 1571, katolické z K. Hory 1573 a z Prahy. Nařízení o vedení matrik vyšlo i r. 1591. Zde je nejstarší matrika z r. 1651 z Držkova, psaná německy, vydaná tiskem česky ing. V. Vaníčkem. Ze Střevelné je jen 1 zápis. Ve Bzí by]y vedeny asi od r. 1642, ale první kniha asi shořela r. 1682 při požáru fary. V další je vše psáno latinsky a latinkou. Věk při úmrtí se psal až po r. 1700 a jen odhadem. Zprvu jsou všechny vsi společně, pak po stranách psány, až po r. 1784 jsou vedeny zvlášť, uvedeny i příčiny úmrtí a předkové i prapředkové rodičů i oddaných. V matrikách Brodu se od r. 1721 - 1850 píše švabachem, ale česky, duplikáty jsou uloženy v Praze. Některé rejstříky se ztratily. Pro zajímavost uvedu několik údajů.

 

Dne 10.1.1666 se nar. Jiřík, syn Matěje a Anny Vrskových. Kmotři: Jiřík Sochor a Matěj Ba1atka, vše Střevelná. (matr. Držkov)

 

Z matrik Bzí po r. 1667:

25.7.1682 nar. Alžběta, dc. Matěje a Kateřiny Balatkových ze Stř., kmotři: Kateřina Sochorová, Anna Vrsková, Jakub Lubas.

15.8.1683 nar. Daniel, syn Jana a Doroty Bradáčových, kmotři: Jan Vrska, Václav Vrska., Lída Melichová.

12.12.1684 nar. Magdalena. dc. Jana a Anny Lubasových, sv.: Kateřina a Jan Jakubičkovi, Anna Vrsková.

14.7.1701 baptistas infanus Georgius, filius parens Georgius et Elisabetha Sochor. Levans Georgius Jakubička, Václav Friček, Václav Špika, Dorota Mikšova, Anna Lubasova.

31.5.1708 nar. Jiří, syn Václava Frička a Magdaleny, km.: Jiří Jakubička, Anna Hádková.

R.1709 nar.Václav, syn Daniela a Anny Bradáčové, km.: Alžběta Sochorová a j.

6.9.1670 nar. Kateřina, dc. Matěje a Kateřiny Balatkových. Levans Kateřina Sochorová, Patr. Jan Kubíček, Testas, Mariana Novák.

Oddaní: 11.9.1701 Jiří Jakubička a Magdalena Hádková z M. Horky. Matěj Balatka a Dorotka, dc. Jana Nováka.

6.3.1707 Daniel Bradáč a Anna, dc.. Václava Vrsky, svědci: Daniel Koňák a Václav Stuchlík.

27.11.1727 Matěj Lubas (n. 1707) a Mariana Melichová (1707).

16.11.1692 Jiřík Sochor a Alžběta Barešová ze Semil. Zápis je v bydlišti nevěsty (matr. Semil z r. 1682), věk snoubenců se uvádí až později.

Zemřelí: od r. 1684 např.: 19.1.1698 Václav Lubas (věk není udán), 6.6.1717 Jiřík Sochor, odhad 50 let (sedlák z č.1), atd.

 

Pozn.: V našem kraji v r. 1781 – 1918 nebyli téměř nekatolíci. Pak ale r. 1919 –49 jsou zápisy osob bez víry zvlášť (matr. v Sem na MěÚ), čsl. husitů (Držkov) č. br. (Libštát) aj. Od r. 1950 na MěÚ v Brodě. Církvím odňato vedení matrik (ve Francii již r. 1792).

         Snoubenci byli buď místní neb z blízkého okolí a tím vznikla velká příbuzenská provázanost ve všech vsích. Např. Lubasové sem přišli r. 1620 z Kamenice, Hlouškové r. 1721 ze Spálova, Bradáčové asi z Radčic, Pěničkové a Noskové z Bozkova. Naopak zase rody Vrsků, Lubasů, Fričků, Maturů aj. se rozvětvily nejen v obci, ale i do okolí, kde pokračují. Sochorové se dostali do blízkého Jirkova (r. 1743 Daniel), Kamenice (r. 1760 Jan), Brodu (r. 1794 Jiří a pak další), Vlastiboře (r. 1869 František), do Chlístova (r. 1847 Josef) a jinam. Do Střevelné se vrátili z Kamenice č. 33 od „Jermisů“ r. 1880 do č. 13 Štěpán, jeho vnuci František, švec a rolník, r. 1929 do č. 12 a 24, a Josef, truhlář a rolník r. 1957 do č. 16. (stavěné Jiřím Sochorem) a 8 z nich jsou zde dosud majiteli. Také rody Vítů a Pěničků jsou zde přes 150 let.

 

Poslední úpravy: červenec, 2012              milan.cmelik@atlas.cz