Střevelná

malá osada na okraji Českého ráje a KrkonošStřevelná - domovská stránka                        

Z nejstarších záznamů o osadě

6. Zemské katastry – Berní rolla zemská z r. 1654, ves Stržewelney

Jméno

výměra

(korce)

oseté ozim.

pusté jař.

voli

krávy

jalovice

(č.d.)

Jakub Kolizna

26

7

4

1

2

-

3

Jan Vrska

28

8

6

1

3

2

8

Martin Vobořil

21

5

3

1

3

-

10

Jiřík Sochor

20

5

3

1

2

2

1

Václav Bedrník

15

4

3

1

3

2

5

Jakub Lubas

15

5

3

1

3

-

13

Celkem 3 ½

osedlých,

tj. berních jednotek

125

34

22

6

16

6

 

R. 1654 slul poslední sedlák ve Střevelné Jiřík Sochor a stejně se jmenoval i jeho nástupce r.1713. Měl pole „ pod kopcem“ a „u skály“. Bylo jich na výměru málo, pouze 1 strych (korec) špatný, 2 ležely ladem, 5 bylo pustých. Choval 1 vola, 1 krávu, 1 kozu. (Tento zápis je z r. 1713 prý u revizitace, v té době byly ostatní grunty už rozděleny. Č. 5 a 13 jsou vedeny r. 1654 jako chalupníci. Platí spíš k r. 1757.

 

7. Revizitace (r.1677-1713)

Revizitace berní roly z r. 1713 (druhá prohlídka a soupis, SÚA Praha)

p. Semily, osada Střevelná (ves Stržewelna)

rok

jméno hospod.

role d.

p.

šp.

lada (korců)

pustý zarostlý

jména honů

r. 1722

(korce-míry)

1654

Jakub Kolizna

-

-

5

 

 

u smrčků

12 oseto

1713

Gyrzyk Melich a

 

 

 

6

 

u bučků

10 leží

 

Gyrzyk Matura

 

 

 

 

7

v stráni

9 pusté

1654

Jann Vrska

 

 

3

 

 

nad domem

15 oseto

1713

Daniel Matura a

 

 

 

5

 

na vrsych

7 leží

 

Daniel Bradacz

 

 

 

 

10

nad potoky

15 pusté

1654

Martin Voboržyl

 

 

4

 

 

vod domu

10 a 4 v hlin. oseto

1713

Vaczlav Pechanek a

 

 

 

6

 

u javoru

7 leží

 

Matieg Balatko

 

 

 

 

11

v hlinisstiatech, pod domem louka

8 pusté, 2 fůry sena

1654

Gyrzyk Sochor

 

 

 

 

 

 

 

1713

Gyrzyk Sochor (syn)

 

 

1

 

 

vod domu

9 oseto

 

 

 

 

 

2

 

pod kopczem

5 leží

 

 

 

 

 

 

5

u skaly

10 pusté

chalupníci

1654

Vaczlav Bedrnik

 

 

1

 

 

vod domu

9 – 2 oseto

1713

Jann Jakubyczka a

 

 

 

2

 

u jeržabu

4 leží

 

Vaczlav Bradacz

 

 

 

 

3

ve zdulni

8 pusté

1654

Jakub Lubas

 

 

1

 

 

u vysokeho krže

8 oseto

1713

Vaczlav Lubas

 

 

 

2

 

u jeržabu

8 leží

 

 

 

 

 

 

4

na vrssych

9 pusté

celkem

 

 

15

23

40

= 78

67-2 oseto, 41 leží

59 pusté

167 k. a 2 m. celkem

(role d. - dobrá, prostřední, špatná)

Listina – ukázka. Revizitace berní role, tj. daní z polí z r. 1713

 

pokračování

poř.

č. p.

len (měř.)

luč.

sena (fůry)

otavy

voli

krávy

jalov.

kozy (r. 1822 a 1713)

1.

(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

2

1/2

 

-

2(1)

2(1)

-

1

2.

(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)

2

1/2

 

-

1(1)

2(2)

-

1

3.

(11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10)

2

1

1/2

1/2

2(2)

3(2)

1

2

4.

(1)

1 1/2

1

 

-

1(-)

1(1)

-

1

5.

(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)

1

1/2

 

-

1(1)

1(1)

-

1

6.

(13)

1

1/2

 

-

1(1)

1(1)

-

-

celkem

 

9 1/2

4

1/2

1/2

8(6)

10(8)

1

6

(pozn.: jména těch v nich rozených hospodářů, chalup., zahradníků a podruhů – neuvádí r. 1654 a 1713 zahr. č. 4 a r. 1713 zahr. č. 9. Pole dobrá, prostř., špatná, ladem ležící, pustá a zarostlá. Mohou dobytka chovati r. 1722, v závorce r. 1713. Č. domu uvádím pro přehled v záv.)

 

8.Tereziánský katastr r. 1757 (a 1748):

jméno

půda orná

ladem

pustá(korce)

výnos sena (for)

korce-míry

Jiří Melich (č.2 a3)

12

10

9

1/2

Daniel Matura(č. 8 a 7)

15

7

15

1/2

Matěj Balatka (č. 10 a 11)

14

7

8

2

Jiří Sochor č. 1

9

5

10

1 1/2 a 1/2 otavy

Václav Bradáč č. 6 a 5)

9-2

4

8

1/2

Václav Lubas (č. 13 a 12)

8

8

9

1/2

Střevelná celkem

67-2

41

59

5 1/2  1/2

 

 

9. Josefský katastr r. 1785 (18 str., č. knihy 460):

Celkem 175 kusů polí č.topogr.589-763, jejich názvy, umístění, výměra v sáhách, výnosy žita ovsa a sena, seznam domů v obci a humna. (bylo zde od č. 13 už pole u cikánky) Lada se po 6 letech jednou žitem a ovsem zasévají.

Ves celkem: 127 jiter, 159 čtver. sáhů polí, 33 j. 823 s. luk 16 j. 49 s. lesů. Výnos 711 měřic žita, 747 m. ovsa, 54 centýřů sena a 24 otavy, 7 sáhů měkkého dřeva. Podepsal Jos. Klikorka, rychtář (asi z Jirkova).

 

č.1

Josef Sochor

č.11

Václav Friček

č.2

Jiří Matura

č.12

Václav a Karel Hlouškové

č.3

Josef Lubas

č.13

Jan Matura

č.4

Václav Bartoš

č.14

František Lubas

č.5

Jan Havlík

č.15

Jan Friček

č.6

Josef Blažek

č.16

Jiří Sochor

č.7

Ondřej Hádek

č.17

Josef Jakubička

č.8

Václav Bradáč

č.18

Jiří Lubas

č.9

František Matura

č.19

Václav Bradáč

č.10

Jiří Friček

 

 

 

10. Robotní seznam z r. 1773 – Střevelná

č. domu

jméno

daň

příze

kr.

roboty

zl.

kr.

zl.

kr.

den.

3

Josef Lubas

5

30 1/2

16

4

53

 

2

Jiří Matura

5

30 1/2

16

4

53

 

7

Ondřej Hádek

5

30 1/2

16

4

36

3

8

Václav Bradáč

5

30 1/2

16

2

18

8

 

a Jiřík Sochor

 

 

 

2

18

 

15

Jan Friček

3

26 1/2

16

2

59

 

11

Václav Friček

3

26 1/2

16

2

59

 

10

Jiří Lubas

4

36

16

2

55

3

 

a Jiří Friček

 

 

 

2

53

3

1

Josef Sochor

7

20 1/2

16

6

47

 

6

Matěj Blažek

4

7 1/2

16

3

49

2

5

Jan Havlík

4

7 1/2

16

3

49

2

12

Václav a Karel Hloušek

4

35

16

4

8

2

13

Matěj Lubas

4

35

16

2

4

1

 

a Jan Matura

 

 

 

2

4

1

4

Václav Bartoš, domkař

1

5

-

1

5

 

9

Karel Matura, domkař

1

5

-

1

5

 

14

Jan Nosek, domkař

1

5

-

1

5

 

 

Povinnosti celkem: 61 zl., 31,5 kr., 192 kr., tj. 3 zl. 12 kr. přádla, 56 zl. 40 kr. 25 denárů robot. Vdovy, domkaři a podruzi měli daň 1 zl. 5 krejcarů za rok a neměli povinnosti.

 

Poslední úpravy: červenec, 2012              milan.cmelik@atlas.cz