Střevelná

malá osada na okraji Českého ráje a KrkonošStřevelná - domovská stránka                        

Z nejstarších záznamů o osadě

1. Z Urbáře Hr. Rohozce a M. Skály r. 1608

Jméno

výměra

(v korcích)

úroky 24.4.

(kop gr.)

úroky

16.10. (kop gr.)

slepice

vejce

robota

č.p.

Štěpán Boháč

3

7

7

2

10

2

5

Jan Vrska

1/8

12

12

2

10

2

8

Jiří Vojtěch

1/8

7

7

2

10

2

13

Jan Vobořil

3

12

12

2

10

2

10

Martin Sochor, hajný

3

8

8

2

10

2

1

Krištof Říha

3

12

12

2

10

2

3

Celkem Střevelná

12 2/8

58

58

12

60

12

 

V této vsi jest jedna chalupa na statku Štěpána Boháče a v ní chalupník (č.4) má dáti vrchnosti 1 k. gr. a 1 den roboty. Celkem: 14 k. polí, 117 k. gr. daní, 12 slepic, 60 vajec, 13 dní roboty.

 

2. Z Urbáře Semilského r. 1687, rychta Radčická, ves Střewelny:

(Urbář Semilský z r. 1634 obsahuje jen celk. údaje, není jmenný.)

Jméno

úroky

úroky

slepice

peníze

vejce

peníze

č.d.

Václav Jakubička

28

28

2

24

10

5

3

Jan Bradáč

18-4

18-4

2

24

10

5

5

Václav Vrska

28

28

2

24

10

5

8

Jakub Lubas

16-2

16-2

2

24

10

5

13

Matěj Balatka

28

28

2

24

10

5

10

Jiří Sochor

18-4

18-4

2

24

10

5

1

celkem

137-4

137-4

12

144

60

30

tj. 5 zl. 18 kr. 4 denáry

 

3. Urbariální rejstřík vsí panství Semily r. 1791, ves Střevelná

(maso dávat nemuseli)

č. d.

jméno

robot.-zl.-kr.-den.

přádlo

kr.

úroky

vejce

oves

celkem

zl.-kr.

dluhy

24.4.

16.10.

č.1

Josef Sochor

6-47

16

19

19

22

7

8-10

-

č.2

Jiří Matura

4-53-2

16

15

15

11

3-2

5-54

-

č.3

Josef Lubas

4-53-2

16

15

15

11

3-2

5-54

-

č.4

Jan Lubas, chal.

1-5

-

3

3

-

-

1-11

-

č.6

Jan Havlík

3-49-2

16

11

11

11

3-2

4-42

-

č.6

Josef Blažek

3-49-2

16

11

11

11

3-2

4-42

-

č.7

Ondřej Havlík

4-36-3

16

10-2

10-2

11

3-2

5-28

1

č.8

Václav Bradáč

2-18-8

8

5-1

5-1

6

1-3

2-44

1

č.9

Frant. Matura, chal.

1-5

-

3

3

-

-

1-11

-

č.10

Jiří Friček

2-55-3

8

5-1

5-1

6

1-1

3-21

2

č.11

Václav Friček

2-59

16

5-1

5-1

6

1-1

3-32

3

č.12

Karel Hloušek

4-8-2

16

11

11

11

3-2

5-1

-

č.13

Jan Matura

2-41-1

8

5-2

5-2

6

1-1

2-30

2

č.14

Frant. Lubas, chal.

1-5

-

3

3

-

-

1-11

-

č.15

Jan Friček

2-59

16

5-1

5-1

6

1-1

3-32

2

č.16

Jiří Sochor

2-18

8

5-1

5-1

6

1-3

2-44

1

č.17

Jos. Jakubička, chal.

1-5

-

3

3

-

-

1-11

-

č.18

Jiří Lubas

2-53-3

8

5-1

5-1

6

1-1

3-21

2

č.19

Václav Bradáč, chal.

1-5

-

-

-

-

-

1-5

-

č.20

Daniel Friček, chal.

1-5

-

-

-

-

-

1-5

-

č.21

Josef Lubas

2-41

8

5-2

5-2

6

1-1

2-30

2

suma ves Střevelná

(v penězích i dluhy)

60-2-1

3-12

2-24

2-24

2-16

39

70-57

16

 

4. Dle Seznamu podle osob víry p. Hr. Rohozec – Semily ze 7.6.1651, rychta Střevelská

(175 osob - bez dětí do 6 let, 50 rodin, z toho 12 v podruží). Seznam je pro obě Horky, Jirkov, Radčice a Střevelná.

Poř.č.

 

1.

Jakub Balatka, poddaný, rychtář, 30 r., žena Anna 38 r., dc. Mariana 15 r., Jan 12 r., Kateřina 9r.

11.

Jan Vrska, poddaný, hospodář 30r., žena Lidmila 25 r., dc.Dorota 8 r., Kateřina 6 r.

12.

Martin Vobořil, poddaný, hospodář, 30r. žena Dorota 26 r., dc. Anna 15 r., Magdalena 12 r.

13.

Martin Sochor, zahradník, 50 r., žena Kateřina 40r., Dorotka 10 r., skotačka. (syn Jiří se asi ukryl)

15.

Jiřík Bedrníků, zahr. 43 r., žena Marjána 30r., syn Václav 16 r., Mandalena 14 r., Marjána 6 r.

44.

Jiřík Lubas, 30 r. podruh, žena Dorota 28 r., Jan 8 r.

48.

Matěj Melichů 22 r. pdr., žena Anna 28 r., Jan 6 r.

( Ze Střevelné asi 30 lidí a děti do 6 r. k tomu)

Co se těch lidí nekatolických dotýče, aby se mohla jistá zpráva zdali nějaká naděje je k získání jich nebo né, učiniti, a to mně věděti jest nemožná věc. Nadto pak výše, aby nějaká pochybnost o nich měla býti, jsouce od správců duchovních vyučováni, aby k tomu neměli přistoupiti, ale tak pojednou, aby se k tomu měli přivésti, to věc možná není, poněvadž při těch horách jsou lidé velice zhovadilí, a téměř divocí jsou. Nicméně zde se zpráva činí, že v tomto vyznamenání žádné děti do 6 let stáří nepokládají. Datum na zámku Rohozci dne 7.6.1651, Nikolas graf des Fours.

 

5. Z Registry desátků fary Bzí r. 1689, rychta Střevelská, ves Střevelney

1. Václav Jakubička (asi č. 3)

6. Matěj Balatka (č. 10)

2. Jan Jakubička (č. 5)

7. Jiřík Sochor (č. 1)

3. Jan Bradáč (č. 6)

8. Jakub Jakubička (č. 4)

4. Jan Vrska (č. 8)

9. Lydmyla Votýpková (č. 9)

5. Jakub Lubas (č. 13)

 

 

 
Poslední úpravy: červenec, 2012              milan.cmelik@atlas.cz