Střevelná

malá osada na okraji Českého ráje a KrkonošStřevelná - domovská stránka                        

Ze zápisů v různých kronikách a listinách

 • Dne 4.5.1783 se přes Jizeru v Brodě přeplavovali na voru Václav Friček a Josef Lubas ze Střevelné. Velká voda je převrátila a Friček musel být vytažen na provaze, Lubas s vorem, kterého se držel.
 • V říjnu 1846 sušil za mostem na vápenici v Brodě len tchán koláře Kvapila, Bradáč ze Střevelnýho. Lehl si na něj opilý a asi od fajfky len chytl. Utíkal potmě k Jizeře, ale na popáleniny zemřel.
 • R. 1848 šli radní Jan Sochor a hostinský N. Daníček z Brodu jednat do Střevelné o připojení osady k okresu Brod.
 • V r. 1850 byla v Brodě, Kamenici, Jirkově a Střevelné cholera.
 • Dne 6.11.1854 byli za rvačku a odzbrojení četníka v Brodě za mostem odsouzeni v Turnově z 8 lidí dva ze Střevelné: Jan Sochor na 1 rok a Václav Sochor z č. 1 na 8 měsíců. (M. Fišer)
 • Dne 13.6.1811 platil Václav Bradáč ze Střevelnýho č. 12 do Brodu 150 zl.
 • 12.9. 1826 upouští prozatím semilský úřad od exekuce Jos. Matury č. 2.
 • 19.9.1841 dána výpověď Frant. Sochorovi ze Střev. na celý obnos, tj. podíl z č. 1 pro dědice Jana Blažka z Hodkovic. Protože jel 25.9. za obchodem do Polska, byl objednán místo do Hodkovic na magistrát, do Turnova na 8.11. v 9 hodin. Převzal živnost č. 1 Václava Sochora (Fr. V. Jech).
 • Dne 19.7.1884 zabil blesk dělníka Jos. Hádka ze Sřevelné. (Fr. Ježek) - z č. 22.
 • R. 1929 spadl při česání švestek na hlavu ze žebříku svobodný Fr. Švitorka (22 r) z č. 15 a zabil se. Byl velký čtenář.
 • Asi r. 1955 zabil blesk při velké bouřce v č. 18 u Bartošů ve chlévě vola.
 • Dne 17.8.1868 svob. Josef Lubas (n. 1838 ve Střev.) nic nemá, rodiče zemřeli, Jan je v Liberci (n.1822), Jáchym (1831) je ve Vídni, sestra Anna vd. v Brodě Píčová, žádá o vystěhování do Pruska. Obec nemá docela nic za ním k požadování a nečiní žádné námitky proti jeho vystěhování. Představený obce Jirkov a Hr. Horka Jos. Sochor č. 6 ze Střev. (Soudní listiny Brod).
 • Dne 19.3.1849 koupil v Brodě od Jana Luke sběrnu dopisů a 31.4. 1852 převzal v č. 45 na M. nám. poštovní výdejnu Josef Sochor z č. 6 ve Střev., postavil č. 110 r. 1848 (stará lékárna) a 1858 č. 141 jeho syn František.
 • R. 1885 byl Josef Hádek, 21 r. nádeník ze Střev., za podvod potrestán 12 hodinami vězení v Brodě dne 10.6.
 • Dne 21.6.1835 dostala rychta k rozdělení mezi chudé od knížete Rohana 278 zl. Dával almužnu i v Praze.
 • R. 1849 z Metelkovy obligace dostala Stř. 3 zlaté, (Pamětní kniha farnosti Brodské).
 • Stará Pikorka za Střevelné (asi Klikorková) léčila bylinami. (A.Stašek)
 • R. 1852 - perzekuce četnická: četník udal vdovu Jakubičkovou Marii za Střevelné č. 17 k soudu v Brodě, že seděla s lampičkou v chlévě u kozy (svíčka měla být v lucerně). Byla s pláčem předvedena a řekla, že je velké draho, koupila ovesný chléb a kojenec dostal velké bolení, držela ho a on pil. Lampičku měla v ruce. Dostala 1 zlatý pokuty, podávala soudci poslední 4 groše. Soudce Čapek zaplatil za ní a četníkovi vynadal. (M. Fišer - zápisky).
 • Dle Železnobrodského sborníku, d. 4 str. 60, svědčil ve sporu vrchnosti Hruborohozecké a Frýdlantské tj. franc. Desfoursů a Gallasů o les Vransko u M. Skály mj. též stařík Martin Sochor, hajný a sedlák ze Střevelnýho, 21.4.1638 a po přísaze vypověděl: "Já jsem, jak dávno živ zůstávám, neslyšel, slouže tehdá ještě za onté Jana Karla z Wartemberka ve dvoře, aby měl být ten les Vransko u dřevěný skály (spíš dřev. skalního hradu) jiného pána mimo téhož pána Wartemberka, jiného nevím".
 • Za vyvázání z roboty po r. 1850 zaplatil např. z č. 5, půl gruntu ve Střevelné, K. Koňák 12 zl. 30 krejcarů.
 • Vozkova kronika Brodu z r. 1883, s. 673, uvádí, že "Ves Střevelná byla za časů starých osadou dosti významnou. Semilský urbář r. 1634 uvádí ve vsi panskou krčmu, vedle které se ještě jenom jedna nacházela v Držkově. Patřila před r. 1627 k Semilům a ty do r. 1749 řízeny též z Rohozce. Brod od Skály předán k Rohozci. Zemská stezka ze Slezka vedla přes Kamenici u Návarova a Machlov k Jílovému, kde byla chráněna vartou na Strážníku u Vlastiboře, přes Střevelnou do Brodu a k Praze. Byla prý od Švédů zpustošena jako Brod r. 1642 (táhli tudy r. 1639 na Návarov). Roku 1538 patřila část obce ke dvoru. Tolik z této kroniky.
 
Poslední úpravy: červenec, 2012              milan.cmelik@atlas.cz