Střevelná

malá osada na okraji Českého ráje a KrkonošStřevelná - domovská stránka                        

Sčítání obyvatel, domů a bytů r. 1900, r. 1910, r. 1921

          R. 1900 koncem roku zapsal na sčítací archy Václav Schádek, r. 1910 Fr. Kastler, r. 1921 je sčít. komisař Josef Sochor. Neuvádí se stavy zvířat.

Č.1 -spálené, r.1900. R.1910 nové: Rudolf Šourek, povozník, n. 1882 v Jíl.od r.1908 v obci, žena. Julie, n.1882, dc. Julie 1908. Nájemníci: Jirák Josef r. 1875 v Kam. Po Josefu a Fr. Svárovské z č. 49, ž. Františka 1875, syn Miroslav 1897, Josef 1905, Františka 1900, Marie 1903, mačkář korálí. Dále: Ant. Hádek, dělník v lomě od r. 1903, n. 1864 v Jirk., ž. Marie 1864, navléká korále, Antonín 1885, Rudolf 18??, voják, Ladislav 1895, přadlák, František 1900 n. v Jirk., Marie 1902, Marta 1904. 17 lidí, 2 koně, 1 koza. R.1921:R.Šourek, majitel, soustružník u Jách. Mrklase v Brodě, 3 os., A. Hádek, jen 6 os., Dobiášová Anna, 1865, vdova z Radčic, syn Josef, 1899, Boh.1901, František 1903, 13 osob.

Horská Kamenice vpravo Lošánův kopec nad Střevelnou

Č.2: V r. 1900 zde též Tylová Marie, 1822 Vrát, vdova a tchyně, 10 os., 2 kr., 1 koza, 6 s1epic R.1910 - Frant. Švitorka, 1853 z Kam., rolník a v zimě brusič skla, od r. 1878 zde, ž. Františka 1859 r. zde Tylová, děti: Josef 1887, brusič skla, Ant. 1885, ro1., Ladislav 1899, Marie 1884 přadl., Anna 1891 brouš. skla, František 1879, brusič, ž. Barbora 1885, r. Stehlíková z Kam.68, syn Frant. 1907 n. v Kam., Miroslav 1909 ve Stř., 11os., 1 vůl, 2 krávy, 1 koza, 15 slepic. V r.1921 zde 4 os., staří a dc. Anna, vd. Bartošová, Bartoš Vlad. 1889.

Č. 3: R.1900: ještě syn Jan Sochor (14.12.1881), ž. Marie (22.6.1879), děti ne, Marie 1860 Jirk., hospodyně, tchýně, 9 os., 1 kr. R.1910 Jan Sochor (5.6.1849), rolník, v zimě brusič skla, žena Marie (6.3.1855 Jirkov), r. Václavíková, v domácnosti, syn Josef (22.4.1895), Anna (20.12.1886), přadl. bavlny, Františka (22.11.1889) doma, Amálie (26.7.1891) též. Nájem.: Ant Lubas, od r.1902, 1886 Jirkov, dělník na veškerou práci na požádání, ž. Anna 1874 z Kam. přadl., syn Ant. 1905, Anna 1908, strýc Frant. Lubas, 1848, Jirk., 10 os., 2 kozy, 6 s1. R.1921 už tu není Anna, Františka (1883 ?), vd. Šikolová, Josef Šikola 1884 Chlístov. Nájem. (podruh) v druhém bytě: Josef Sochor, švec, vdovec (2.11.1843), děd a bratr, Sochorová Marie 1865 Jir., syn Josef (27.8.1901 Jir.), František (4.10.1902), Rudolf (6.1.1904),10 os.

Č.4: R.1900: Karel Václavík, 1835 Přívlaky, kramář a hostinský, ž. Marie 1849 z Př., Anna 1879, Rudolf 1900 -její nemanž. syn, 4 os., 1 kráva, 4 slepice. R.1910: Jan Štancl 1868 Proseč, r.1904 sem z Jeseníků, hostinský, ž. Antonie (1868 Hr. Horka, dc. Marie 1908, služka Marie Blažková 1883 Hr. H., 4 os., 1 kráva, 3 sl. R.1921: zde Štanclovi a Barbora Havlatová, 1848 Proseč, vd., 4.os.

Č.5: R.1900: Fr. Šilhán, 1848 Jirk., kramář, obch., jezdí po trhách a poutích, ž. Aloisie, 1849 z Moravy, syn Frant. 1878, Jaroslav 188? voják, Arnošta 1880, Aloisie 188?, Marie 1874, vd. Vrsková, syn Jaroslav Vrska (1898). Nájem: Josef Lubas (1862 Jirk.), ž. Julie 1863, syn Ant.1893, otec Josef L. 1824 Jir., 11 os.(12.je škrtlý voják), l kr., 1 jal., 1 koza 10 sl. R.1910: Jaroslav Šilhán 1878 Jirk., od r. 1884, rolník, ž. Gabriela, 1883, Liberec, dc. Milada 1910, otec Fr. Š. 1848, výměnkář. Čeledín Josef Hloušek 1896 Duchcov, pův. z Jirk., Josefa Šilh.,1842 Jirk., služka, 6 os., 1 kr.,1 jal., 2 kozy, 2 pras., 1 kůň, 13 sl. R.1921: Jar. Šilhán, otec, dc. Gabriela 1920 a ost. stejní, 5 os.

Č.6:R.1900: ještě Amalie Hádková 1880, služka v Liberci, nájem: Ant. Havel 1869 Stř., bytník, ž. Marie 1861 M. Horka, dc. Marie 1886, Anna 1888, Bareš Josef 1869 M. H. svobod., Pěničková Františka 1862, Stř., syn Josef 1893, Františka 1897, 13 os., 2 kr. a 11 s1. R.1910: Ant. Hádek 1850 Hr. Horka, rolník, ž. Anežka, 1850 Brod, syn Alois 1879, brusič, Ant. 1883, brusič, Jaroslav, 188? pěší vojín, 4 os. (bez něj), 3 kr., 2 kozy, 12 sl. R. 1921: A. Hádek 1850, zde od r. 1879, ž. A. z Dlouhého, Alois 1879 rozlouč., Ant. a Božena 1891, Antonín 1914, Josef 1919, vnuci, Drbohlav Čeněk 1876 Žlábek, rozloučený, 8 osob.

Č.7:R. 1900: ještě Hedvika Mrklasová 1880, Fr. Klinger 1823 Huť, tchán, ž. Marie 1823 Bratř., 9 os., 2 kr., 1 koza, 10 slepic. R. 1910: Petr Mrklas 1858 Stř., truhlář a rol., ž. Františka 1861, r. Klingerová z Hutě, syn Břetislav 1884 řezbář, hluchoněmý (nepřítomen, škrtnut), Petr 1888, malíř porc., Bohuslav 1889, brusič, Josef 1885, rol., Marie 1897, 6 os., 2 kr., 1 koza, 11 sl. R. 1921: ještě dc. Františka 1883, 4 os.(a Marie).

Č.8:R.1900: Josefa Šellerová l884, dc. Cyrila, ost. stejné, 8 os., 2 kr., 20 slepic. R.1910: Cyril Šeller 1861 Lhotka, brusič, zde od r. 1867, ž. Josefa 1860 Jíl., od r.1893, Vincenc Šeller, rolník a brusič, 1865 Lhotka, bratr, ž. Františka 1867 Lhotka, dc. Božena 1896, Marie 1893, navl. korále, Josef 1888 syn, voják, škrtnut, 7os., 2 kr., 2 jal., 10 sl. R. 1921: ještě ž. Josefa Š., Marie 1888 Těpeře, 7 os.

Letecký pohled Jirkova a posledního domu Střevelné č. 11

Č.9:R. 1900: Marie Sochorová 1850, majitelka, dc. Marie (15.2.1876) a ost., 5 os., 3 kozy, 3 sl. R. 1910: František Sochor (22.2.1881) brusič skla, sestra Amálie (22.9.1891), brousí, otec Josef S.(14.2.1847), 3 os., 2 kozy, 4 slepice. R.1921: Fr. Sochor 1881, ž. Františka (26.10. 1878 Hr.H.), František (8.11.1913), Růžena (17.12.1916), 4 os.

Č. 10:R.1900: zde ještě dc. Anny Fričkové Marie 1879, vd. Kvíčalová a Julie Fričková 1882, 8 os., 3 kr., 11 sl. R. 1910: Vít Kvíčala 1867, Stř. 28, rolník, ž. Kristýna 1872 Stř., syn Vít 1890, brusič, Josef 1902, Miloš 1905, Kristýna 1894, Božena 1897, Anna Fričková 1844 Bratř., tchýně, 9 os., 3 kr., 2 kozy, 2 prasata, 13 sl. R 1921: Vít Kvíčala, vdovec, děti: Božena, Marie 1899, Josef, Miloš, vdova M. Fričková, 6 os.

Č.11:R.1900: od r. 1891 zde ještě Petr Václavík 1882, syn, 4 os., 3 kr., 1 býk, 6 sl. R.1910: Petr Václavík 1857 Stanový, rol., ž. Anna 1854 Jíl., r. Lufinková, syn Pavel 1892, 3 os., 1 kůň, 4 kr., 2 jal., 6 sl. R.1921: není, vyhořelé, potomci v Jesenném, Václavíci.

Č. 12:R. 1900: Vít Vít 1876, syn, též 3 os., 2 kr., 2 býčci, 1 jal., 6 sl. R.1910: Vít Vít 1850, Stř., rol., ž. Anna 1850, Držkov, r. Smrtková, 2 os., 3 kr., 1 jal., 1 koza, 6 sl. R. 1921: Vítová Anna, 1 os.

Č. 13:R.1900: ještě Mrklas Jaroslav (22.7.1867), rol., pokrývač, Stř., ž. Anna (1868 r. Sochorová), tchýně Fr. Mrklasová 1822 Spálov, 4 os., 2 kr., 1 koza, 6 sl. R. 1910: Anna Matěchová (23.4.1868 v Kam. č.33, r. Sochorová), od r.1882 zde dc. Emílie M. (26.7.1905), Petronila Sochorová (15.7.1827), H. Hamry, matka, výměnk., Petronila Kopalová 1888 Stř., brusička, služka. Anna Vítová (22.8.1886), r. Mrklasová zde, muž Josef Vít (1888 Chlíst.), brusič kroužků a rol., dc. Božena a Jaroslava (27.7.1909, dvojč.), 8 os., 2 kr., 1 koza, 7 sl. R.1921: bez A. Matěchové, dále Růžena Vítová 17.1.1914, dc., 6 os.

Č. 14: R. 1900: Marie Čapková 1868, r. Jiráková, muž Josef. Č. 1857 Stř. 14, syn Lad., 3 os., 2 kozy, 3 sl.R. 1910: Marie Hádková 1868 Kam., maj. od r. 1897, muž Fr. Hádek 1872 Jirk., brusič, zde od r. 1907, Lad. Čapek 1898, Bohuslav Č. 1901, pastorkové po z. Josefu Čapkovi a Marii Jirákové 1868 provd. zas Hádkové, 4 os., 0 zvířat. R. 1921: bez Hádka, 3 os.

Č.15: R. 1900: Bareš Josef 1865 Brod, od r. 1897 zde, ž. Marie 1865 Kam., dc. Marie 1891, 3 os., 3 kr., 1 jal., 2 pras., 10 sl., rolník.R. 1910: Pavlína Jakubičková 1871 Stř., rol. a v zimě. brouš. skla, dc. Pavlína 1900, matka Anna Pěničková 1835 Stř., bratr Adolf Pěnička 1874, rol a brus., Bohumil 1899, synovec, František 1877, Antonín 1879, bratři, brus. kroužků, 7 os., 3 kr., 6 sl. R. 1921: Pěnička Adolf 1844 Stř., vdovec, rol., Bohumil 1899, Fr. a Ant. (1879), synové, 4 os.

Č.16 R.1900: Josef Mrklas 1851 Stř., rol., ž. Kristýna 1855 Jirk., syn Josef 1881 je u Rotta v Praze, Jaroslav 1883 v Jičíně (oba škrt.), František 1885, Bohumil 1887, Bohuslav 1889, Miroslav 1893, Kristýna 1889, Blažková Fr. 1883 Hr. H., od r. 1898, hluchoněmá, 8 os., 1 vůl, 2 kr., 1 koza, 9 sl., 3 úly včel. R. 1910: Fr. Maryška, 1874 Stř., mistr obuv. a rol., ž. Karolína 1871 Stř., brusička, dc. Karolína 1897, 3 os., 7 sl. R. 1921: Fr. Maryška, 3 os.

Č. 17: R.1900: Hánek Josef 1864 Stř., zedník, ž. Marie 1864 Stř., syn Josef 1889, Ferdinand (23.1.1891), Bohumil 1894, Jaroslav 1897, Růžena 1892, Marie 1899, 8 os., zvíř.0. R. 1910: vyhořelé, není ani r.1921, dosud.

Č. 18: R.1900: Anna Pěničková 1835 Stř., syn Fr. 1877, Ant. 1879 voják u dragounů v Haliči. Anna Barešová 1848 Smrčí má půl domu, syn Fr. Bareš 1878, Marie 1883, Pěnička Štěpán 1831 Bozkov od r. 1852 zde, švagr, 7 os., 1 vůl, 6.sl. R. 1910: Hánek Josef 1864, rol. v zimě brusič skla, Ferd. je voják v Ml. Bol., Boh. tkadlec, Růž. v kartonážce Jabl., (škrt.), Lucie 1901, Pavlína 1904, Lidmila 1908, 10 os., 2 kr., 1 jal., 1 koza, 10 sl. R.1921: Hánek Josef, dc. Růžena vd. Klingerová 1893, Klinger Josef 1893, Brod, 9 os.

Č.19: R. 1900: Marie Kvíčalová 1863 Stř., porodní bába, syn Josef 26.10.1885, stud. uč. v Jičíně, Marie Lubasová 1825, vd., matka, Anežka Tylová 1833, svob., teta, 2 dc.- Marie, Krist., (bez Josef) 5 os., 3 kozy, 3 sl. R.1910: Josef Kvíčala 1859, Stř. 28, přadlák, dc. Marie 1887, navléká, Kristýna 1891 též, Františka 1901, 4 os., 3, kozy, 4 sl. R. 1921 Marie Maturová, r. Kvíčalová 1887, Matura Rudolf 1884, Kam. č. 70, sklář. děl., Kristýna 1912, Kvíčalová Fr. 1901, 4 os.

Č.20: R. 1900: Josef Maryška 1849 Stř.24, rol., ž. Františka 1837 syn Antonín M. 1876, sv., Františka 1880 (vd. pak v Kam. č. 67 Švitorková), Anna 1894, vnučka, 5 os., 3 kozy, 4 sl. R. 1910: Františka Švitorková, majit. z č.2, nájem.: Františka Maryšková (20.2.1837), r. Sochorová č.l, odkázána na podporu, vnučka Anna 1894 Stř., tkadlena, 2 os., 3 kozy. R. 1921: Švitorková Barbora 1884 v Kam. 68, vd.(muž padl), Fr., Mir., Lidmila 1911, Vlastimil 1913, Adolf Pěnička 1919, znovu vd. v č. 15 Pěničková), 6 os.

Č. 21: R. 1900 chybí, vyhoř. 1880. R. 1910: Marie Havlová 1862 Hr. H., rol., muž Ant. Havel 1854 Stř., lomař, dc. Marie 1886, brusička, Anna 1888 též, 4 os., zvířat 0. R. 1921: navíc Fr. Stuchlík, skl. děl. 1888 Bzí, ž. Anna 1888 r.Havlová, dc. Vlasta S. 1912, Marie Havlová 1863 sestra, 7 os.

Č. 22:R. 1900: Karolína Hádková 1830 zde, tchýně, 4 os., 2 kozy, 3 sl. R. 1910: Žofie Kubáčková, 1875 zde r. Hádková, Frant. Kubáček 1873 Bratř., přadlák, Josef 1900, Vladimír 1909, Marie 1902, 5 os., 3 kozy, 7 sl. R. 1921: Fr. Kubáček, 3 os.

Č. 23:R.1900: ještě nájem.Fr.Maryška 1874 Stř., ž. Karol., dc. Kar., 9 os., 3 kr., býk, 1 jal., 12 sl. R. 1910: Vincenc Jakoubě 1856 v Zás., rol., ž. Marie 1858 H. Hamry, od r.1889 zde, r. Morávková, syn Jaroslav 1887, brusič, Marie 1889, Emílie 1895. Nájem.: Anna Dobiášová 1863 Jir., obchod. se zeleninou, syn Josef 1899, Bohumil 1901, František 1903, od r.1910 zde, 10 os., 3 kr.,1 ja1.,1 býk, 8 sl. R. 1921: Jakoubě Vinc. vd., rol., dc. Marie 1889 vd. Hlubůčková, Fr. Hlubůček 1893 Brod, syn František 1920, Emilie 1895 vd. Kozlovská, Kozlovský Rudolf 1896 Těp., syn Jaroslav 1915, 7 os.

Č. 24:R. 1900: v nájmu Nejedlová Anna 1830 z Radč., žebračka, z vyhoř. č. 1, 1 os. 0 zvířat, maj. Vít Vít č. 12. R. 1910: majitel Vít Vít č. 12, dc. Anna vd. Kopalová 12.11.1873 v č. 12, Emil Kopal 1869 Jirk., brusič, syn Jaromír 1901, Anna 22.11.1894 tkadl., Emilie 8.10.1898, Vinceslava 1909, 6 os., 7 sl. R. 1921: Kopalovi, dc. Jindřiška 11.11.1913, 6 os.

Č.25: R.1900: Frant. Jirák 1868 Stř., bratr, Anna J. 1871, sestra, A.málie J. vd. Pěničková, sestra, 1873, muž Adolf Pěnička 1874, z č.15,syn Bohumil P. 1899, 6 os., 3 kozy, (chybí Václav J.1875 - mimo ves). R.1910: Ant. Jirák 1876 Stř., brusič, syn Ant., 1905, Marie 1903, Anna 1906, otec Jiří Jirák 1829 Kam., od r.1850 zde, teta Anna Lubasová 1844 Stř., 6 os., 2 kozy. R.1921: Jiráková Anna, vd., 1886, děti Ant. 1905, Marie, Anna, 4 os.

Č. 26: r.1900: Emil Šilhán 1869 Stř. č.23, ž. Anna 1879 Brod, dc. Anna 1898, Lidmila 1900, otec Adolf Šilhán 1831 Jir., ž. Františka, 1831 Kam., r. Koňáková, 6 os., zv. 0. R.1910: nové č.26 staré shořelo asi r.1906, Šilh. do Kamenice. Josef Bareš 1864, rol., od r.1900 v obci, v č.15, syn Josef 1902, 4 os., 2 kr., 2 jal., 1 prase, l koza, 7 sl., 4 úly včel. R..1921: Barešovi, 3 os.

Č.27: R. 1900: Salabová Apolena 1827, 7 os., 2 kr., 1 jal., 9 sl. (data naroz. aj. bývají rozdílná - chyby!). R.1910: Josef Pěnička 1868 Stř., rol., v zimě brouš. skla, ž. Františka 1875 Jirk., r. Kopalová, syn Josef 1894, brusič, František 1896, Bohumil 1898, Jaroslav 1900, Jindřich 1903, Stanislav 1907, Františka 1905, Marie 1910, teta Apolena Salabová 1830, vd., výměnk., 11 os., 3 kr., 8 sl. R. 1921: Hušková Fr. 1875 Jirk., rolnice, soudně rozv., děti: František Pěnička 1896, Boh. 1898, Stanislav 1907, Františka 1905, Marie 1910, 6 os.

Č.28: R. 1900: Fr. Mrklas 1853 Stř., ž. Josefa 1856 Držk., dc. Marie 1876, Božena 1879, Josefa 1896. Nájem.: Kvíčalová Fr. 1838 Jirk., syn Josef 1859, přadlák, Julie 1874, Jáchym 1876, brusič, je v Brodě u Hýbnera, ž. Marie Kvíčalová 1876 Přívlaky, syn Vít 1900, Marie 1896, 12 os., 2 kr., 1 jal., 1 koza, kramářství a hospodářství. R.1910: Marie Hušková 1876 Poniklá, tkadl., porod. bába, muž Hušek Karel 1878 Smrčí, brusič, syn Josef 1907, Jaroslav 1910, Vít Kvíčala, pastorek 1900 (bez otce), Anna Kvíč. 1903 též, děti Jách. Kvíčaly a Marie, r. Václavíkovy. Švagrová Mrklasová Josefa 1896, Marie Kvíč. 1893, tchán Karel Václavík 1835 Přívl., rol., od r. 1890, ž. Marie 1850. Nájem: Fr. Nosek 1879, Bozkov, sklad smíš. zboží, ž. Božena 1879, obchodnice, r. Mrklasová, syn Frant. 1902, Josef 1906, Božena 1904, tchýně Josefa Mrklasová 1856 Držk., výměnice, 16 os., 2 kr., 2 kozy, 6 sl. R. 1921: Nosek Fr., rol. a brusič 1879, (u Mrklase v Br.), Jaroslav 1911, Karel 1916, aj. Hušek Karel 1911 a rodiče, Marie Václavíková 1850, tchýně u dc., Kvíčalová Anna 1903, vnučka. 13 os.

Č.29: R.1900: Havlíková Marie 1842 Jir., dc. Amálie 1872, Františka 1879, Růžena 1882, Božena 1885, František 1868, ž. Marie 1872, Vrát., syn František 1900, Emílie 1898, 9 os., 2 kozy, 3 s1. (druhá ž. je Anna). R.1910: Fr. Havlík 1868 Jirk., zedník, v zimě brusič, ž. Anna 1874 Voděrady, syn Bohuslav 1907, Emilie 1898, 4 os., 2 kozy, 4 sl. R.1921: Lubas Ant. 1880 Jirk., ž. Anna 1874 H. Kam., zde od r.1917, dc. Anna 1908, sv., 3 os.

Č.30: R. 1900: ještě Fr. Bulva 1882, nevl. syn, Anna Vondráčková z Kam. 188?, žena, 5 os., 2 kr. R.1910: Rozálie Bulvová 1859 Hr. H., rol., od r.1884 zde, muž Bulva Fr. 1848 Jíl, od r.1897 zde, děti František Šourek 1889, Marie Š., 1892, pastorkové, děti Fr. Šourka a Rozálie, r. Huškové (vd. zas Bulvové). Fr. Hofmanová 1887 Liberec, přadl., na bytě od r.1909 5 os., 2 kr., 12 sl. R.1921: Bulvová R. s 2 dětmi, 3 os.

Č. 31: to je 8/31, č. 32 to je 28/32, nejsou uvedena.

 

R.1900 bylo 28 domů (ze 30), 193 ob., r. 1910 bylo 29 domů (bez č.17), 30 čísel, 37 bytů, 188 obyv. (200 s nepřítomnými), starosta Petr Václavík.
Poslední úpravy: červenec, 2012              milan.cmelik@atlas.cz