Střevelná

malá osada na okraji Českého ráje a KrkonošStřevelná - domovská stránka                        

Dějiny rodů a domků

Domky na obecním gruntě (měl 8,9 ha)

Č. 4 

Zvané u Štanclů – je na gr. č.5. Tento domek je velmi starý. Možná tu byl již r. 1547, jistě pak r. 1608 na gruntě Š. Boháče č. 5. Byl bez polí. Nebyl často ani v seznamech veden (r. 1591, 1608, 1654). R. 1689 ho měl Jakub Jakubička a až r. 1755 je v PK zápis, že od otce Jakuba koupil chalupu za 11 zl. syn Jakub Jakubička. Domky měnily častěji majitele než grunty s pozemky. Bydleli v nich výměnkáři, řemeslníci, vdovy apod. R. 1772 koupil č. 4 Václav Bartoš, pak Jan Lubas 1791 a od něj r.1819 syn Jiří, r. 1826 bratr Jan Lubas. R. 1845-56 ho měla Frant. Klikorková, roz. Sochorová z č. 1 a r. 1849 koupila č. 5 a č. 4 prodala r. 1856 Fr. Hánkovi a ten r. 1862 zas Josef Václavíkovi. Pak zde asi hostinský Jan Štancl a Ant., přistavěl se sál a hrála divadla, dům vyzdil, před tím přistavěna stodola a přikoupeny pole, čímž vzniklo asi kolem první války malé hospodářství. Pak zde hostinský Fr. Farský Dům není na obci stavěný.

Č.9

         Bylo staré, dřevěné, kryté lepenkou, přestavěné na chatu. Stáří není přesně známo, ale již r. 1689 zde byla Lidmila Votýpková. Pak není zapsáno v poz. knize až ho r. 1755 prodal Jiří Matura Jiřímu Melichovi, r. 1784 zde je opět Josef Matura, pak František a r. 1799 Jiřík Matura a od něj koupil zbořený domek na obci Karel Šrejma z Kamenice a r. 1839 ho prodal Fr. Vrskovi a ten 1843 Marii Sochorové a Jáchymovi, pak zde Marie a Josef Sochorovi, pak František (1881-1953), syn a opět syn František (1913-1995).

Snímek katastrální mapy Střevelné a rozdělení na grunty

Č.19

         Na návsi je hasičská zbrojnice z r. 1891, zděná a asi r. 1980 přistavěné patro, krytá eternitem, prázdná. Proti je za cestou původní dřevěný domek č. 19. Dne 20.12 1784 koupil od obce za 10 zl. pozemek Václav Bradáč a postavil tento domek, r. 1816 ho koupil Fr. Maryška a 1824 od Maryšky Jan a Marie Špikovi, pak zde 1861 syn Jan. Kvíčalová M., Maturová Marie a Rud. a dc. Maturová Kristýna, vd. v Jablonci Prokopová, pak Karlík Zd. A Eliška.

Č. 20

         Je níže a bylo přestavěno. R. 1787 koupil za 7 zl. od obce pozemek Daniel Friček a postavil malý domek, r. 1826 zde syn Matěj, pak Adalbert Fr., pak Josef Šilhán a od něj r. 1851 za 308 zl. Petr Kopal, 1862 Barbora Bradáčová, vd. po Frant., pak dc. Anna, vd. Maturová, pak Josef Maryška z č. 24 a Fr. Sochorová z č. 1, dále Barbora Švitorková a pak Josef Hádek.

Č. 22

         Tuto chalupu,která byla r. 1944 za č. 19 zbořena, stavěl Jiří Sochor z č. 1 kol r. 1790, r. 1797 Vít Bradáč za 40 zl., pak zde r. 1800 syn Václav, 1807 Jan Bradáč a r. 1826 od něj za 600 zl. Josef a Karolína Sochorovi, ale r. 1832 ji za 200 zl.prodali Fr. Mynářovi a ten 1837 Josef Barešovi, r. 1850 za 357 zl. ji má Marie Barešová, roz. z č. 1 Sochorová, r. 1874 Petr a Karolína Hádkovi, pak Kubáček Fr. a Žofie, syn Josef, dc. Marie vd. Vítová, a pak dc. Marie vd. Novotná. Je v č. 36, které postavil její otec Josef Vít a č. 22 pak zbourali.

Č. 25

         V r. 1825 koupil kus pozemku od obce Josef Lubas a dal zde postavit domek, dřevěný, nad č. 19, světnice zděná, krytý lepenkou a má ho Lad. Brož z Prahy na chatu asi od r. 1985. R. 1834 od obce syn Josef Lubas, pak Jiří Jirák z Kamenice č. 61 asi, syn Antonín a Anna, pak syn Václav a po něm synovec Josef Šikola z č. 3.

Č. 14

Je zděný domek pod obcí ve Studýnkách za rozcestím, na obci stavěný asi r. 1770 jako třetí obecní domek. Za ním je obecní les až na konec katastru, nad potůčkem Tisovka a je v něm asi 20 m vysoká Malinkova skála. Domek je zděný, krytý břidl., má ho Miluše Čapkové, bratr Ladislav, žije v Jablonci n. N. R. 1773 ji měl Jan Nosek, který ji možná stavěl, 1785 Fr. Lubas, r. 1795 od něj Jiří Sochor za 240 zl. z č. 1, 1797 bratr Jan, 1799 bratr František za 200 zl. a r. 1834 od něj za 480 zl. Josef Friček, ale r. 1840 opět Josef Sochor, 1878 Josef Čapek asi po Hádkové Marii a r. 1895 Jana Čapková, 1928 Lad. Čapek a pak Miluše. Domek vyhořel asi 1908 a s ním stavěné č. 17, které nebylo obnoveno.

Č. 17

R. 1784 koupil od obce pozemek Josef Jakubička a postavil domek, který r.1817 měla dcera Terezie, pak Jáchym Blažek se přiženil, r. 1840 Fr. Friček a 1854 za 360 zl. Fr. Čapek, 1864 Josef Hánek a Marie, 1872 syn Jan, 1897 syn Josef Hánek. Pak dům vyhořel, asi r. 1908, i s č. 14 nad ním a obnoven nebyl.

Č. 29

Je níže na obecním, bylo zbořeno a opět obnoveno na chatu, zděné, kryté eter., s kolnou. Chalupa byla na obci vystavěna asi r. 1837 Josefem Barešem, r. 1840 zde Fr. Matura, 1870 Fr. Bareš, pak Havlíková Marie Havlík Frant. a Anna, dále Lubasová Marie a Antonín a pak dc. Anna. V nájmu Morávkovi.

Sedláci.

V r. 1538 tvořil ještě asi půl osady dvůr, který po vyhoření byl rozdělen sedlákům. Pak bylo 6 gruntovníků a ti se rozdělili do 20 hospodářství. Č. 1 a 5 byly děleny na půlky, ale i čtvrtky (až na č.23), ale fakticky domy nikdo na nich nestavěl, hospodařili společně.

Grunt Sochorů č.l (měl 10,93 ha, z toho les 0,47 ha)

Stával pod cestou od Brodu a byl první v osadě z této strany. Dům byl roubený, obrácený štítem k východu jako č. 23 pod ním. Stodola před ním vyhořela též, byla nad nynější z r. 1902, pozemky se táhly mezi cestami až k Záskalí asi 1,5 km dlouhou líhou, zakončenou malým lesíkem ve skalách. Dům v létě r. 1900 vyhořel spolu s č. 30 nad ním stojícím. Zůstaly jen sklepy. Stodola z r. 1902 patří k č. 36, které je r. 1933 na gruntě postaveno níže Josefem Vítem z č. 22. Je zděné a s kůlnou. Nové č.1 bylo pak postaveno jinde, na místě starého č. 26. Stavěl ho Šourek r.1908 a pak zde v nájmu Hádek Rud., který měl jeho dceru, byl z Jirkova a padl v první válce. Pak zde Václav Bieman, který byl z Chuchelny, a za nedovolený obchod do Plavů aj. s masem r.1942 popraven. Asi r. 1933 koupil učitel Lad. Vošvrda. Dům je krytý též eternitem a má kůlnu. Od č.1 bylo odděleno r. 1787 č.23, půlka, ale dům stavěn později a též stodola a lípa pod ním je tak stará. Za požáru ohořela prý lomenice. První obyvatelé jsou známi až r. 1608. V té době bydlel v č. 1 Martin Sochor, sedlák a hajný. Za mlada sloužil jako hajný na statku Malá Skála. Není známo, zda se zde zakoupil či zde žil jeho otec. Spíš pocházel ze Semil po Jiřím Sochorovi a měl staršího bratra Jana na Spálově. R. 1638 svědčil jako stařík ve sporu majitelů dvou panství. Syn Martin nar. asi 1601 žil r. 1651 jako zahradník, na výměnku, měl ženu Kateřinu, nar. asi 1611, žila ještě 1671, a bratra Jana v Brodě, kde koupil r. 1633 rumiště, spálený grunt po Jakubu Průskovi za 70 zl. Grunt měl Martin doplacen již r. 1611 - 30 zl. R. 1654 je hospodářem vnuk Jiří, který zemřel asi 1686 a měl v Zásadě bratra Martina r. 1671, chalupníka. Žena byla také Kateřina 1682 žila a měli nejméně 3 děti ale syn Václav byl na zdraví postižený, žila též Magdaléna a Dorota (asi 1670- 1720). Jiřík Druhý se nar. asi kol r. 1665- 6.7.1717 a vzal si 17.11.1692 Alžbětu Barešovou ze Semil (asi 1665-23.2.1740) a grunt dostal po smrti otce 17.10.1686 za ?? zl. a měli nejméně 8 dětí. R.1740 po zemřelé matce získal č.1 Jiřík Třetí (14.7.1701 – 30.12.1773) za 40 zl., který si vzal Kateřinu Hádkovou z M. Horky (1717–48) 6.10.1737. Starší bratr Daniel se odstěhoval do Jirkova r. 1743 a založil tam Jirkovskou větev Sochorů. Jiřímu po smrti ženy vedla asi domácnost svob. sestra Anna. Měl asi 5 dětí. Jan (1739-1800) založil větev Sochorů v Kamenici, kde postavil č. 29, a byl nejstarší. Jiřík stavěl č.16 (1745-95) a zahynul v Rusku při obchodě. Jeho větev je v Brodě. Dorota si 1763 vzala Havlíka z č. 5 a Kateřina si 1767 vzala Bartoše z M. Horky. Josef (5.2.1740-14.1.1802) byl hospodářem doma a dělil grunt r. 1787 pro syny Josefa (1766-1836), který měl r. 1795 Annu Vítovou z Hr. Horky a stavěl č.23, a Václava (16.7.1775-4.8.1826). Ten měl od 19.8.1802 ženu Marii Fričkovou z č.15 (1782-1842) a s ní 12 dětí. Otec Josef si vzal 17.11.1765 Helenu Jirákovou z Kamenice č. 14 (1745-92) a měli 11 dětí. Jiří (1768-1820) koupil v Brodě dům, Terezie si vzala z č.15 Jáchyma Frička a Marie r.1787 Petra Blažka v Kamenici č. 17 a jako vdova 1796 J. Matěchu. František (1778-1851) měl Marii Daníčkovou z Brodu a žil v č.15, pak v č.3 a jeho větev je v Brodě. Po Václavu nastoupil syn Václav Druhý (29.11.1813 – 14.1.1857) r. 1842, po matce koupil za 1012 zl. 48 kr. Josef ho měl r. 1775 celý za 176 zl. a r. 1787 syn Josef půlku za 150 zl., 1798 Václav druhou půlku za 300 zl. R. 1847 prodal Václav druhou půlku č.l Janu Nejedlovi za1287 zl. Vzal si 5.2.1833 Barboru Dubskou z Bratříkova č. 21 (1815-8?) a měli též 11 dětí. Františka (1837-1914) měla s Josefem Maryškou č.24 11 dětí. Barbora byla vdaná Mužíčková v Koberovech, Marie v č.9 za Josefa Sochora, polobr. František (11.8.1844-26.3.95) měl Marii Čermákovou z Podmoklic (1853-19??)a měl s ní 5 dětí. Marie (1873-1957 svobodná), Pavlína (1877-1952) vd. v Brodě Hušková. 11.6.1874 koupil od matky, která pak odešla do Tanvaldu čtvrt gruntu za 700 zl., ale pro dluh 400 zl. (30.3.1883) u Serafína Kulfuse z Brodu mu ho prodali.Ve veřejné dražbě r. 1883 za 840 zl. ho koupil obchod. S. Kalfus a vydělal 340 zl. (Odhad 1478 zl.). Zemřel jako nádeník v č. 56 v Brodě (oběsil se). Václavovy děti: Apolena byla v Hodkovicích vdaná Blažková, Karolína r. 1843 Hr. Horce Barešová, Josef (1818-90) byl hřebenářem na Hr. Horce. R.1896 od otce čtvrtku č.1 Vilém Nejedlo, 1899 vdova Pavlína vd. pak zas Baratovičová v Brodě. 19.7.1905 (po vyhoření) koupila zahradu Rozálie Bulvová z č.30. Pozemky byly odprodány k č.18, 2, 36 aj. Tak skončilo č.l, lán 1,5 km dlouhý.

Č.23

Je roubené, kryté eternitem, níže stodola roubená, nevelká. Po Josefu Sochorovi r. 1835 syn Jáchym (1811-83). Ten si vzal Marii Dobiášovou z Hr. Horky, dům zadlužili a prodali ho 29.9.1846 ve veřejné dražbě za 1278 zl. Fr. Šilhánovi. Bratr Antonín (1800-40) byl vysloužilý voják Marie byla vd. Barešová v č.22, Josef měl Marii Jakubičkovou z Brodu. Jáchym žil pak v č. 9 jako domkař a po něm potomci dodnes. Č.23 měl 1856 nezl. syn Adolf Šilhán, pak Josef Šourek, dále Josef Jakoubě, který padl v první válce, a přiženil se z Těpeř Rudolf Kozlovský. Pole měl stát, nyní jsou vráceny zpět. Pozemky se střídaly v líhách s č.1. Na gruntě je v Záskalí nad silnicí Matěchova dřevěná chata a část polí prodána ke Brodu, některé pozemky zalesněny. Tak skončilo hospodaření na druhé půlce Sochorova gruntu, od r. 1961 obdělávaného kolchozem.

Grunt č. 3 (měl 19,9 ha, les 4,67 ha)

Není rovněž známo jak starý je tento stateček, ale r.1608 zde žil dle urbáře Krištof Říha, r.1614 dle poz. knihy Jan Vondra a r. 1654 Jakub Kolizna. R. 1700 dělil grunt na půlky pro syny Václav Jakubička, který dle urbáře zde r. 1687 hospodařil. Jiří v č. 3 r. 1709 přenechal půlgrunt Jiřímu Melichovi a ten 1742 Václavu Lubasovi. R.1774 pokračoval syn Josef, který dělil půlgrunt na čtvrtky pro syny Jana a Františka, který stavěl pak č.28. R. 1835 měl č.3 po Janu Lubasovi Antonín a Marie Melichovi a od nich 1839 za 1000 zl. koupil Josef Sochor. R. 1852 za 1200 zl. syn František truhlář a čtvrtsedlák. Byl synem Františka z č. 1 a obchodoval, jel s trakařem i do Polska. Po otcově smrti 1873 měl vše syn Jan a pak opět syn Jan, který se nastěhoval na Brodec a přenechal č.3 bratru Josefovi a sestře Františce, vd. Šikolové. Syn Josef zde žil do zbourání dřev. domu pod křižovatkou a roubené dvojstodoly nad ní asi r. 1965

Č. 28

V č.28 žil po Fr. Lubasovi r. 1820 Fr. Jakubička. Je to původní roubené staveni, kryté eternitem. R. 1840 zde syn František, 1848 od něj Fr. Kotrba a později Josef Vít a jeho dcera Zdeňka. Před nimi 1843 Augustýn Kotrba a r. 1903 Fr. Nosek krámek, 1898 A. Kotrba krámek v č. 32, které je zděné, kryté eter., přistavěné k východnímu štítu č. 28 na dvojdomek, asi po r. 1890. Po Marii Huškové zde syn Karel a druhá žena Zdeňka. Stodola byla zbořena jako dvojstodola s č. 3.

Č. 2

Po r. 1700 stavěné, má velkou lípu tak starou, 31 m vysokou, je roubené, původní, upravené, stodůlka výše zbořena, jen kůlna k č. 30. Jan Jakubička ho prodal r. 1705 Jiřímu Maturovi a ten 1726 synovi Václavovi a r. 1752 syn Jiří, 1775 opět syn Jiří, r. 1806 syn Josef Matura. Ten r. 1837 prodal Fr. Tylovi r. 1862 zde syn Josef, 1882 Fr. Švitorka a Františka on byl z Kamenice č. 17 za 550 zl., pak K. Kulaga a syn Kazimír Kulaga a Marie, který odešel do Kokonína a prodal dům Vaňátkovi a ten zubaři Daníčkovi na chatu, ale pozemky patří Kulagovým. Na gruntě stojí též č.11 nové, stavěné r.1947. Je zděné, eter. kryté.

Č. 33

Je zděné a má stodolu. Je postavené nad č.28 po první válce.

Č. 34

Je zděné s garáží, stavěné asi r. 1930 B. Hánkem z č. 17.

Č. 35

Je zděné, stavěné asi r. 1930 a má malou stodolu.

Č. 38

Je kolchozní dům pod č.11 pro 6 rodin, které zde žijí v nájmu. Je zděný, poschoďový a má vedle garáže, z r. 1966. Nyní má 6 majitelů.

Č. 39

Je níže, pod silnicí a čekárnou autobusovou, poschoďové, zděné, stavěné r. 1981, se 4 byty, též kolchozní a obydlené nájemníky. Dnes 5 spolumajitelů. Níže je kravín na 60 krav a dílna i pomocné stavby z let 1963 a dále. Kryté jsou eter. Též garáže, váha, dílna.

Č. 30

Je zděné, eter. kryté, vyhořelo r. 1900 s č.l i obě stodoly, asi po r. 1843 oddělené jako čtvrt gruntu od č. 2, pro Jos. Tyla, má zděnou garáž kolnu ze stodoly č.2 a níže na sklepech č. 1 skleník. Stodola byla spojena s domem. Byla zde Anna Lubasová, 1862 pak Josef Vít, Petr Šourek, pak Rozálie Šourková pak vd. zas Bulvová z Hr. Horky, r. 1924 dcera Marie,

Druhá chata pod silnicí u obce je zděná, asi z r. 1970.

Grunt č. 5 (měl 15,3 ha, les 4,17 ha)

Stáří je neznámého, stavení dřevěné, kryté břidlicí, původní, se stodolou do úhlu, štítem k jihu. Vedle postaveno nové č. 3. Kryté eter. asi z r. 1980.

R.1608 v č. 5 žil Štěpán Boháč a na jeho gruntě byla chalupa č.4. Pak ale vedena na obci. Z č. 4 postavil domek č.101 (Jirkovské) s garáží na pomezí obcí Střevelné – Jirkov asi r. 1985 Lad. Farský z č.4.

R. 1654 zde byl Václav Bedrník, pak Pavel Koňák, který již r. 1673 dělil grunt asi mezi dcery a zetě Jana Bradáče a Jana Jakubičku, který pak stavěl č. 6 na své půlce. Ještě r. 1654 je č. 5 i 13 vedeno jako chalupa. R. 1708 měl od otce Jana č. 5 V. Bradáč, 1755 syn Václav. Již ale r. 1728 byla oddělena čtvrtka pro Jiřího Havlíčka za 21 zl., ale domek si nepostavil a hospodařili společně.R. 1769 zde Jan Havlík, a 1803 zas syn Jan, r. 1820 Fr. Koňák a r. 1827 syn Karel, který r. 1844 opět spojil celou půlku kopí druhé čtvrtky od Jana Sochora. Po Václavu Bradáčovi byl na první čtvrtce r. 1775 Jan Matura r. 1828 ji koupil za 2520 zl. Jan Sochor, 1844 K. Koňák. Pak Fr. Šilhán a Aloisie, syn Jaroslav a Gabriela.

 

Č. 6 u Sochůrků

Stavěl po r. 1673 na půlce gruntu č. 5 Jan Jakubička, r. 1708 zde syn Jan, 1724 Jiří, 1755 Ambrož, který si vzal život a vdova se vdala zas r. 1764 za Matěje Blažka. R. 1785 syn Josef Blažek, pak Jáchym Matura. R.1820 od něj za1370 zl. půl gruntu Josef Sochor z č.16 a pak syn Josef (1805-85), obchodník, měl zde krámek s galanterií, vozil břidlici do Brodu s koňmi, sedlačil, měl i poštu v Brodě aj. Rod žije v Brodě. Syn Josef (1829-64) byl v Brodě č.110 obchodníkem, Václav (1838-64) měl od otce koupené č. 37 v Jirkově, půlgrunt, ale též mlád zemřel. Antonín (1834-74) měl č.7 a byl dvakrát ženat. Jeho dceru Marii (1867-1962), vd. V Brodě Radovou, vychoval děd, dal učit v Jabl. švadlenou. Líbila se i Krušinovi, učiteli v Jirkově, a napsal o ní povídku. Syn Karel (1845-1911) stavěl v Brodě hotel č. 344, nyní Veselý, a neměl děti. František (1832-1910) měl dům 141 na M. náměstí v Brodě, který po ohni r. 1858 znovu vystavěl. Pavlína S. byla vdaná Kotrbová r. 1875 na Hr. Horce Antonie zas Šilhánová v Jirkově č. 15, Marie v č. 45 v Jirkově r. 1869 též Šilhánová. Měli asi 12 dětí s Karolínou Ježkovou (1808-78) z Radčic č. 9. Syn František, obchodník v Brodě i starosta aj. R. 1886 v č. 6 J. Jirák, pak Salabová Anežka a Jos., Havlová Marie, Hádková Anežka, syn Jaroslav a jeho syn Antonín. Půlgrunt byl na kratší dobu rozdělen na čtvrtky, ale domek další nikdo nevystavěl na ní. Před r. 1701 měl od Jana Bradáče čvrtku Václav Novák, zvaný Kožan, a ten r. 1701 ji prodal Václavu Vomáčkovi. Pak byl opět spojen na půlku. V r. 1798 však koupil od bratra Josefa z č. 6 kus pozemku za 22 zl. Jáchym Blažek a stavěl grutovou chalupu č. 26. R. 1827 ji převzal za 146 zl. syn Jan, 1857 syn Josef a r. 1864 ji převzal za 146 zl. Syn Jan, 1857 syn Josef a r. 1864 za 355 zl. Fr. Šilhánová, 1897 syn Emil, kterému asi r.1907 vyhořelo a pak zde postaveno nové č. 1, zděné. Do Kamenice č.65 a pak č. 51 se odtud dostal bratr Šilhán Ant. Nové č. 26 bylo s nadstavěnou stodolou do úhlu a vedle další postaveno zděné nad silnicí k M. Horce r. 1908 na samotě v hlinišťatech Fr. Barešem a pozemky koupeny od gruntu č.10. Syn Josef a Růžena (1905) zde, pak dcera Miluše Barešová.

Grunt č.8 u Vrsků: (vznikl asi ze dvora – největší, 29,9 ha, lesů 8,59)

Dům je roubený, původní, asi po r. 1900 přistavěno č. 31 k východní straně a stodola o kus dál dřevěná. Stará vyhořela nad cestou s č. 27 13.11.1932. Nová byla pak prodána k č. 27. Stáří gruntu není známo. Je nejstarší na severní straně vsi, neboť č. 5 a 13 vznikla jako chalupy později. R. 1608 zde už byl usazen Jan Vrska a r. 1654 syn Jan, nar. asi 1621 a žena Lidmila. R. 1687 syn Václav a 1701 zas Václav, ale jen na půlce. Druhou dostal Daniel Matura, který pak stavěl č. 7 – asi se přiženil. R. 1709 je v č. 8 Václav Bradáč, který přenechává půlku Danieli a ten 1734 Václavovi Bradáčovi, který ji dělí na čtvrtky pro syna Václava r. 1759 a r. 1755 pro Jakuba Brabence, ale ten ještě nestavěl č. 16. R. 1795 je v č. 8 syn Václav Bradáč, r. 1825 syn Josef a r. 1838 Augustýn Polma a r.1849 Františka Sochorová od otčíma, vd. Krikorková, pak Šourek Rud. a Božena a dc. Věra je vd. Fajxová. Nad ním byla mačkárna skla, asi r. 1980 přestavěná novým majitelem na chatu.

Č. 31

Osminku z č. 8 měl a stavěl asi por. 1890 Josef Šeller a Marie a pak synové Čeněk a Cyril, pak Josef bez dětí a vše zdědil asi r. 1965 stát. Přistavěn k č. 8.

Č.16

Vzniklo r. 1755, ale stavěl ho až po r. 1773 Jiřík Sochor z č. 1 (1745-95), který ho tehdy koupil od vdovy po Jakubu Brabencovi a pak zahynul na cestě za obchodem v Rusku. R. 1770 při číslování bylo jen 13 domků v osadě. Dům je dřevěný, krytý plechem. R. 1799 za 600 zl. od matky koupil syn Josef, ale r. 1815 prodal Václavu Bradáčovi a koupil vedlejší č. 6. R. 1818 koupil č. 16 Ant. Koňák, pak syn Josef a Kateřina, 1847 od něj Josef Mrklas, 1880 Josef a Fr. Mrklasovi a 1909 Ant.Kapr v dražbě za 6400 zl., r.1910 M. Klikorková a 1916 Božena Volfová, 1947 syn Ladislav, který prodal dům asi r. 1960 Josefu Sochorovi z Kamenice č. 9, který ho upravil a dal dceři Boženě (1912-99) a ta tam žila s mužem Miroslavem. Maryška Fr. a Karolína měl asi krátce č. 16 mezi válkami.

Č.7

Je původní, roubené, kryté eter., vedle je kolna, stodola níže byla zbořena. Bylo odděleno 1701 od domu č. 8 a měl ho Daniel Matura. R.1724 syn Daniel, 1755 děleno a čtvrtku dostal Václav Vrska a druhou, pozdější č. 27, r. 1758 Jáchym Vít, ale hospodařili dohromady. R. 1783 syn Václav Vrska v č. 7 a r. 1824 Josef Polma. (F. Vrska odešel 1806 do Kamenice a postavil č. 58) R. 1831 koupil Karel Šrejma z Kamenice a od něj r.1847 za 1614 zl. Josef Sochor z č. 6 a přikoupil kus louky. Šrejma se vrátil do Kamenice a stavěl č. 68, nejprve mlýn, pak dům pod okolnicí v lese. R. 1852 dal za 500 zl. synovi Fr. Sochorovi, r. 1854 za 540 zl. bratru Antonínovi. Po r. 1875 Klingerová Anna a Marie, pak Mrklas Petr a Rudolf s Boženou. Sestru Marii si vzal Vraštil Štěpán.

R. 1940 postavil Boh. Mrklas, majitel šroubárny v Brodě, č. 37 dřev.chatu na vrších u lomu pro nemocnou ženu. Jeho otec Jáchym postavil šroubárnu (1863-1932) a byl významným rodákem. Chatu zabral stát, r. 1991 byla vrácena původnímu majiteli.

Č. 27 

Bylo odděleno už 1758, ale postaveno až po r. 1800 Jáchymem Hádkem. Po Jáchymu Vítovi měl r. 1765 tuto čtvrtku Václav Vrska a r.1771 za 160 zl. Ondřej Hádek, 1799 syn Jáchym, který začal hospodařit odděleně a stavěl dům, který 13.11.1932 vyhořel. Nyní je zděný, se stodolou do úhlu, krytý eter. R. 1827 zas zde Jáchym Hádek a asi 1840 Jan Prousek, Sochorová Apolena. zas vd Salabová a Jan Sochor, Ad. Šilhán, Pěnička Josef a Fr., pak zedník Bělohlávek a dál Farský, který odešel do Kr. Lesa.. Pak zde Pěnička Adolf a Miluše z č. 15.

Grunt č. 13 u Lubasů (měl 17,1 ha, les 0,3 ha)

Byl chalupou r. 1654. R. 1608 zde Jiří Vojtěch po Řehoři Vobořilovi a od něj za 60 zl. r. 1620 koupil Jan Lubas z Kamenice č. 11. R. 1654 zde syn Jakub, r.1687 zas syn Jakub, který r. 1700 předává synovi Václavovi. R. 1721 je dělen na půlky pro Václava Hlouška, který postavil pak č. 12. R. 1751 dostává druhou část od matky syn Matěj Lubas, ale jen čtvrtku, druhou dostává asi zeť Jan Matura, ale hospodaří společně, č. 21 je postaveno až kolem r. 1790. Č. 13 po Matějovi syn Josef r. 1779 a bratr Jiří staví od č. 10 oddělené č. 18. Josef Lubas nechal staré Maturovi a stavěl č. 21. Po Janu Maturovi je r. 1771 zase Jan r. 1803 na č. 13 Josef Matura, syn a ž. Anna a r. 1861 Petr Šourek, a Františka r. 1869. Pak Štěpán Pěnička. R. 1880 koupil spálené č. 13 za 850 zl. Štěpán Sochor z Kamenice č.33 (1823-1900) a postavil ho pro dceru Annu, vd. Mrklasovou (1868-1920), které r. 1893 dům předal a ta zase dceři Anně, vd. za Jos. Víta r. 1908. Dům má stodolu do úhlu stavěnou a opět i s č. 21 vyhořel r. 1920 a majitelka Anna, která po úmrtí Jar. Mrklase byla krátce vdaná Matěchová a muž se jí oběsil, zemřela za tři dny na popáleniny, 18.6.1920. Hoření část trojstodoly 13/12/24 u cesty byla u č. 13.

Č. 21

Měla po Josefu Lubasovi r. 1819 Fr. Bradáčová, pak r. 1840 Jáchym Pavlíček, r. 1843 Fr. Bradáč, r. 1866 Ant. Havel a pak dcera Anna, vdaná za Fr. Resslera. Pak M. Havlová, Jar. Mrklas, Fr. Stehlík a Anna, dále Fr. Stuchlík. Dům je též zděný, krytý eternitem, má malou stodůlku pod domem, nestačící na čtvrt gruntu. Pole má někdo po dceři Vlastě Stuchlíkové. Po Anně Sochorové se tu říkalo u Jermisů – přeneseno z Kamenice (v č. 13). Dům vyhořel r. 1880 a 1920 od sousedního č. 13.

Č. 12 u Hloušků

Václav Hloušek postavil tento původní roubený, eternitem krytý domek s pecí a trojstodolu – roubená před č. 21, byla zbořena asi r. 1980 a si r. 1985 zde postavena zděná chata. Byla i pro č. 24. R. 1755 za 69 zl. má č. 12 syn Václav a r. 1779 syn Karel čtvrtku a Václav druhou, na níž vystavěl později č. 24. R. 1805 zde Josef Bradáč, r. 1816 bratr Jan, r. 1829 syn Josef, r. 1831 Jan Matura, r. 1835 syn Jan, r. 1843 Josef Matura, r. 1855 Josef a Anna, dcera Anna a Fr. Smrtka, pak Anna vdaná za Víta Víta. Jeho dcera Anna, vdaná Kopalová (1873-1970), se r. 1929 odstěhovala na Jistebsko s dcerou Emílií (1898-1989) a prodala č. 12 i č. 24, které měla po otci, Fr. Sochorovi z Kamenice č. 33/37 (1884-1952) a Anně (1899-1985), ševci a rolníku. Rodačka Jindřiška Kopalová, vdaná Fürstová (1913). Její sestra Anna byla utopena v lomě na vrších vedle č. 37 r. 1913 (viz píseň Nešťastná Andulka).

Č. 24

Od Václava Hlouška koupil r. 1790 Fr. Vít jako čtvrtgrunt a dům postavil. R. 1808 zde syn František, 1836 Fr. Šilhán, pak Josef Friček a r. 1843 od něj Filip Maryško z Pelechova. Syn Josef asi pak do nájmu, a č. 24 měl 1843 Jos. Daníček, pak Vít Vítů asi po r. 1870, pak Emil Kopal a Anna, r. Vítová, kteří to prodali s č. 12 r. 1929 Fr. Sochorovi. V domě byl jen ve chlévě dobytek asi r. 1951 spadla střecha krytá doškami, stodola zbořena asi r. 1980 pod cestou roubená trojstodola i pro č. 12 a 13. Dům nebyl obnoven.

Grunt č. 10 (měl 26,5 ha, les 1,21 ha)

Není též známo kdy vznikl. R. 1608 zde byl Jan Vobořil, a r. 1654 Martin, syn, pak Matěj Balatko, který r. 1686 dává synovi Matějovi půlku a druhou Václavu Fričkovi, který postavil později č. 11. R. 1705 má č. 10 syn Matěj Balatka a r. 1714 Daniel Friček, r. 1759 Jiří syn čtvrt a druhou Jiří Lubas, který asi r. 1780 postavil č. 18. R. 1777 zas syn Jiří Friček v č. 10 a pak František a r. 1827 zas Jiří, r. 1854 Josef a dál dcera Kateřina. Pak Halama Emil, Kvíčala Vít a Kristýna, Fr. Šourek a Alžběta, pak Josef Vít. Rodáci: Kvíčalová Lidmila, vdaná v Zásadě Syrovátková, Vít Jiří (1941) v Chlístově. Dům je roubený, původní, eternitem krytý, stodola roubená je za domem je z části ubouraná.

Č. 18

Je původní, roubené a stodola byla asi přestavěna na zděnou chatu. Č.18 je kryté eter. a rodačkou je Květa Bartošová, vd. Havlíčková. Po Jiřím Lubasovi měl r. 1799 syn Jiří a r. 1815 od něj Fr. Bradáčová, 1829 syn František, pak Fr. Vít, 1843 Antonín Vít a r. 1866 Josef Pěnička, pak Štěpán a Adolf Pěnička. Pak Josef Hánek (1864-1951) a jeho dcera Pavlína, vd. za Jos. Bartoše a pak syn Ladislav. V hlinišťatech je č. 26 nové, z r. 1908 asi - viz popis při č.6.

Č.11

Bylo vedle č. 10, nyní zde jen kolna, vyhořelo po r. 1911. Byl to půlgrunt, od č. 10 oddělené r. 1686. Po Václavu Fričkovi r. 1718 syn Jan a r. 1770 zase syn Jan, ale jen čtvrtku, který stavěl č. 15 a bratr Václav měl druhou čtvrtku č. 11. Po něm r. 1804 syn Josef, 1843 zas syn Josef, a r. 1867 prodal za 1000 zl. Štěpánu Pěničkovi. Pak Alžběta Holá, Josef a Fr. Václavík a syn Petr a A. Václavík, kterému vyhořelo. Václavík odtud v Jesenném. Pozemky pak k č. 26 Barešovi. Nové č. 11 je jinde, na gruntě č. 3 Havlíčkovo.

Č.15

R. 1771 Jan Friček r. 1810 dal synovi Josefu a od něj koupil r. 1834 za 1464 zl. Fr. Sochor z č.l, švagr. R. 1842 pak za 1200 zl. bratr Hynek, psaný Ignác, německy. Skoro všechny děti mu zemřely malé, čtvrtku zadlužil a r.1872 ji v dražbě koupil Fr. Sochor z Brodu č. 141 a r. 1874 prodal Jos. Pěničkovi. Pak zde Jakubičková Augustina, r. 1880 Jan Hánek, r. 1889 Frant., r. 1898 Josef a M. Barešovi, pak Barbora a Švitorka Fr. z č. 2, který zemřel na následky první války a žena si vzala pak Ad. Pěničku. Byla rozená Stehlíková z Kamenice č. 68. Syn Adolf Pěnička koupil č. 27. Stodola je roubená výš.

 

         Pozn.: Z některých čtvrtgruntů byly pak odprodány pozemky a zůstaly jen chalupy – v č. 16, 21, 28, stará č. 1, 3, 11, 24 zanikla úplně. Z chalupy č. 4 vzniklo malé hospodářství.

 

Poslední úpravy: červenec, 2012              milan.cmelik@atlas.cz