Střevelná

malá osada na okraji Českého ráje a KrkonošStřevelná - domovská stránka                        

Úvodem

 

Místní vlastivědu, tj. dějiny rodů, obce a okolí, školní dějepis neučí. Znát tuto minulost je každému z nás užitečné, neb jsme z ní vyrostli, přímo se nás dotýká. Latinské přísloví "Dějepis je učitelem života" je pravdivé. Minulost osady Střevelné je součástí dějin okolí, tj. horního Pojizeří. Je i historií rodů v ní žijících. Málo se toho zachovalo z událostí veřejných, tj. o epidemiích, válkách, zločinnosti aj., ale ještě méně z osudů všech obyvatel za ta staletí. Jistě bylo v nich i dost utrpení. To už zůstane zahaleno tajemstvím navěky. křížek na návsi

   Protože nemá osada kroniku, opsal jsem z různých pramenů vše, co jsem našel ("Z minulosti H. Kamenice, Střevelné, vesniček na Semilsku") a zde stručně s přílohami předkládám zájemcům i dalším badatelům k doplnění. Něco je zapsáno v kronikách okolních obcí - v obecních, farních, školních, spolkových, podnikových a rodinných, něco na listinách, knihách, v archívech v Jablonci, Semilech, Děčíně, Praze a v Litoměřicích. Zde jsou matriky fary Bzí od r. 1667-1721 - narození, oddaní a od r. 1684 zemřelí, ve 4 knihách. Pak jsou pod farou Brod. Novější katolické i obecní matriky jsou na úřadě v Brodě. Urbáře - knihy dávek, jsou od r. 1608, pozemkové knihy od r. 1611, berní katastry od r. 1654, dále katolické seznamy osob dle víry, placení desátků aj. po r. 1651. Doporučuji pročíst dějiny M. Skály od říd. uč. Jana Šimona (1820-1901) "Zvláštnosti M. Skály", od prof. dr. Jos. V. Šimáka (1870-1941), Příběhy města Turnova, od říd. uč. Fr. Mizery (1861 - 1924), Paměti města Semil, od ing. Viléma Vaníčka (1875-1961), Dějiny Návarova (s přílohami), od Jana Hrdého (1865-1946) - faráře, Kronika Držkova aj. V nich jsou dějiny širšího okolí. O Střevelné píše uč. Josef Kvíčala r. 1911 v č. I Věstníku hasičského, kdy byl v obci župní sjezd hasičů a též obec vyfocena, ale nezveřejněna. R.1972 píše ve strojopisu Železnobrodsko, s.234-5, o Střevelné uč. Fr. Sochor (1910-81). V č. 11 r. 1986 krajanského časopisu Hospodář v Texasu a v č. 1 r.1996 Železnobrodského zpravodaje vyšly články o Střevelné a toto je třetí můj výpis. Záměrně nepíši o věcech a událostech známých, jako jsou události státní či světové, o odívání, jídle, mluvě a pod., což v kronikách bývá. Zajímavé jsou též 3 zachovalé seznamy ze sčítání obyvatel r. 1900-21. Novější údaje z pozemkových knih se mi nedostaly do rukou, proto zde jsou neúplné. Věřím, že hlavně badatelé rodopisů doplní tento skrovný základ.

Pro první sraz rodáku ze Střevelné i Jirkova 26.5.2001 v Jirkově 

Poslední úpravy: červenec, 2012              milan.cmelik@atlas.cz