Střevelná

malá osada na okraji Českého ráje a KrkonošStřevelná - domovská stránka                        

Materiály zpracované v r.2002

 

          Z listin, které se zachovaly v č. 13 a 28 aj., lze si udělat částečný obrázek o hospodaření osady. Místní, čili osadní starosta měl se 7 volenými zástupci, které oběžníkem dle potřeby nějakého jednání svolával, různé starosti. Byly to starosti o chudinu, nařízení úřadů, starosti s neplatiči daní, rovnání sporů mezi sousedy, obecní záležitosti zajištění sirotků, nemocných a zemřelých chudých aj. Starostové obce byli mj.: r. 1871 Fr. Hujer z Jirkova po Jos. Sochorovi ze Střevelné č.6, r. 1889 už jen pro Hr. Horku Jos. Vít z Hr. Horky, r. 1900 Jos. Vedral z Malé Horky, po válce Hádek z Hr. Horky, r. 1939-45 Jos. Vít ze Střevelné č.13. Osadním starostou byl Jos. Mrklas č.16 r. 1888-1900, pak do r. 1912 Vít Kvíčala č.10, r. 1919 Fr. Nosek č.28 a r.1933-9 Jos. Vít č.28.

          Hospodaření osady ukazuje několik čísel, která se zachovala:

rok

příjem

vydání

poznámka

1887

71 zl.

34 kr.

106 zl.

16 kr

 

1888

91 zl.

72 kr.

72 zl.

69 kr.

 

1889

35 zl.

78 kr.

58 zl.

59 kr.

 

1890

149 zl.

19 kr.

115 zl.

-

75 chudině

1899

160 K.

 

138 K.

 

 

901

415 K.

 

400 K.

 

11,3 chudin. fond

1902

311 K.

 

308 K.

 

12,9 chudin. fond

1920

400 K.

 

?

 

 

 

R. 1890 činily daně, přirážky na fondy, školu a okresu celkem:

Hr. Horka

204 zl. 

28 kr

a

140 zl.

93 kr.

tj.

345 zl.

20 kr.

Malá Horka

128 zl.

19 kr

a

88 zl.

45 kr

tj.

216 zl.

64 kr

Střevelná

149 zl.

19 kr

a

102 zl.

94 kr

tj.

252 zl.

13 kr

         Škole do Jirkova platili r. 1900 157 K., r. 1901 93 K., 1902. 75 K., r. 1873-86 jim tam vázl dluh. Po r. 1890 si půjčili od spořitelny v Č. Lípě 2000 zl. a to na splátky 70 zl. ročně. R. 1899 vázly nedoplatky na daních, resty, pro osadu 29 zl. 45 kr., škole 18 zl. 51 kr. Před II. válkou byl daňový základ 2040 Kč, státní příspěvek 2080 Kč, dluhy 26.665 Kč. Majetek činil 15 tis. Kč. (Z toho pozemky 7 tis., budovy 3 tis. a 5 tis. ost. inventář).

Příjmy byly: z pronájmu obecních pozemků r. 1890 7 zl. 76 kr. a 6% úrok v hospod. záložně v Brodě 2 zl. 40 kr. Z 10 jiter l445 čtv. sáhů bylo 1180 s. nepl., 406 s. luk, ost. pole a pastv. R. 1899 zjara byla část obec. pozemků s podporou 40 zl. od státu osázena 6 tis. modříny a dalšími smrky a borovicemi. Pronájem r. 1933 byl u 10 parcel na 6 let. Nápojová daň r. 1896 byla 59 zl. 6 kr. pro obec z 88 hl piva a 7 hl kořalky (z hospody č.4 Karla Václavíka, pak i z krámku č.28) - zv. kořaleční krejcar. Další příjmy byly z daní občanů, pokuty, úroky, nájmy, aj. Příjem za divadlo, hru „Cikánka děti její“ byl 23. 4. 1900 43 K, vydání 40,5 K., výtěžek 2,5 K dán na chudin. fond obci. V kontribučenské pokladně a spořitelně v Brodě od r. 1883-7 bylo ze zrušeného panství u špýcharu v M. Skále uloženo 608 zl. 90 kr. a úrok l22 zl. 96 kr. pro členy ze Střevelné, vypočítaný asi dle výměry pozemků (č. 1-28). Nejvíc v č.10 Jos. Friček 35zl.24k. a 7zl.4 k. úroky (viz obr.)

       Vydání byla: za hasičárnu r. 1902 833 K. (z toho 320 staviteli), r. 1911 za zřízení obec. studny 320 K., za trasování silnice od Brodu r. 1898 38 zl. 91 kr., za zvon 28 kg na hasičárnu 16.5.1922 do Hradce 1497 Kč., aj. R. 1888 na sirotky Františka a Julii Fričkovy na ošacení a praní 11 zl. 4 kr., r.1889 12 zl. (Anně Maturové z č. 20).

Od 17.9.1888-1.6.1889 byli po číslech na stravu a byt dáváni do všech domů na 3-13 dní, jen v č.6 na 19 a v č.4 na 15 dní. Zachoval se rozpis na majitele domů.

Spolek hasičů měl r. 1939 příjem 1027 Kč a vydání 891 Kč, příspěvek od obce 200 Kč v knihovně v č.13 295 knih. K 1.1.1941 měl 28 členů (další 3 zemřeli), jejichž seznam se zachoval i s dobou členství a daty narození. Protokolem z 8.8.1942 musel dle nařízení úřadů předat majetek na Hr. Horku v hodnotě 1850 Kč o inventární ceně 2400 Kč a sice z r.1893 dvoukol. střík. za 400, dvouruční berlová střík. za 160, hadice za 660, naviják 100, 2 žebříky za 80, z r. 1911 3 lampy za 20, z r. 1909, 13 obleků za 130, 15 přileb za 150 a lezecká výzbroj z r. 1939 za 700 Kč.

 

 

V r. 1904 byl opraven Ježíš na kříži hostinským Karlem a Barborou Sochorovými z Brodu (pův. z č.6) na Ježkově kopečku (u cikánky).

Název Lošánův kopec je z Kamenice, kde je č.27 tak zváno, ale původně Lošán bydlel asi v č. 8, neboť pole od něj sousedí na Vrších se Střevelnou. Pod ním v Korytech pramení zase potůček Malohorecký zvaný Filatův, po samotě č. 14 v Podhorce, kde Filata žil. Pechánků kopec v Jirkově, od nějž vede odbočka vodovodu ze Souše do Kamenice, je od jména Václava Frička, čili Pechánka z č. 11 ve Střevelné. Každé po1e mělo svůj název. Domky též - po prvních majitelích, pak i po dalších. Č. 29 u Halounů je z Kamenice č.17, když se sem za Lubase vdala Anna Švitorková, z toho domu. V č.2 u Maturů, pak Tylů aj., v č.3 u Melichů, pak u Truhlářů (po Jos. Sochorovi truhláři), v č.5 u Bradáčů, pak u Lufinků, v č.16 u Mrklasů, č. 10 u Balatků, v č.11 a 15 u Fričků čili Pechánků v č.12 u Smrtků, v č.21 i 18 u Lubasů, č.19 na návsi, 22 u Kubáčků, č.23 u Sochorů, pak Kozlovských, č.24 u Hloušků, pak Kopalů, č.25 na zámku - dle Jiráka, majitele, který slouži1 na zámku, 26 u Blažků, 27 u Daňků, pak Farských, č.17 u Jakubičků, č.9 u Dobiášů, č.28 u Vítů, pak Kotrbů, č.30 u Šourků, č.31 u Šelerů, a další jména od majitelů. Které „přídomky“ se udržely nejdéle, nevím.

Poslední úpravy: červenec, 2012              milan.cmelik@atlas.cz